Tài liệu phục vụ Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của lĩnh vực Khí tượng Thủy văn.

Đăng ngày: 09-01-2023 | Lượt xem: 1930

1. Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

/upload/files/bao-cao-tong-ket-cong-tac-nam-2022-cua-tong-cuc-kttv-final-signed.pdf

2. Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

/upload/files/2022/Th%C3%A1ng%2012/2022-12-14-bctk-2022-ke-hoach-2023-gui-tc.docx

3. Phim tư liệu: Tổng kết công tác năm 2022 của ngành KTTV

https://drive.google.com/file/d/1cE2fX5jE6dcF8UXyOJVudUYcbRLeZmcz/view

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: