Thông báo về việc hoãn lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2021 của Tạp chí Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 22-02-2022 | Lượt xem: 476
Thông báo số 07/TB-HĐXTVC-TAPCHI ngày 22 tháng 2 năm 2022 về việc hoãn lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2021 của Tạp chí Khí tượng Thủy văn

Thông báo về việc hoãn lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2021 của Tạp chí Khí tượng Thủy văn

/upload/files/2022/Th%C3%A1ng%202/thong-bao-hoan-lich-phong-van-xet-tuyen-vc-2021.pdf

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: