Thông tin báo chí về Cuộc thi “Khí tượng Thủy văn trong em”

Đăng ngày: 14-12-2021 | Lượt xem: 3848
Thông tin báo chí về Cuộc thi “Khí tượng Thủy văn trong em”

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Về Cuộc thi “Khí tượng Thủy văn trong em”

Ngày 25/9/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 10-CT/TW). Trải qua 76 năm xây dựng và phát triển, công tác Khí tượng Thủy văn (KTTV) luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm và đã đạt nhiều kết quả, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phục vụ đời sống của nhân dân. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân, trong đó có hình thức phù hợp để phổ biến kiến thức cơ bản về khí tượng thủy văn cho học sinh các bậc học phổ thông theo yêu cầu của Chỉ thị số 10-CT/TW; được sự đồng ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn chủ trì, phối hợp với Báo Tài nguyên và Môi trường tổ chức Cuộc thi “Khí tượng Thủy văn trong em”.

Với mục đích hướng tới học sinh các bậc học phổ thông, giúp các em có kiến thức, hiểu biết cơ bản về thời tiết, khí hậu, thiên tai, từ đó có kỹ năng chủ động phòng ngừa giảm nhẹ thiệt hại, rủi ro do thiên tai gây ra, góp phần phục vụ thiết thực đời sống hằng ngày và tham gia vào sự phát triển bền vững của Đất nước.

1. Về Nội dung của Cuộc thi:

Thí sinh tham gia Cuộc thi bằng bài viết hay video clip có nội dung chủ đạo về thông tin khí tượng thủy văn, góp phần giảm nhẹ thiên tai phục vụ phát triển bền vững cụ thể như sau:

- Nhận thức của học sinh về vai trò của thời tiết, khí hậu và công tác khí tượng thủy văn trong đời sống, phục vụ phát triển bền vững, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng của học sinh về vai trò của thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong đời sống hằng ngày và chủ động phòng ngừa giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai.

- Quan sát, cảm nhận và ý tưởng sáng tạo của học sinh về thời tiết, khí hậu và công tác khí tượng thủy văn góp phần phòng ngừa rủi ro do thiên tai, chủ động  thích ứng với Biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững Đất nước.

2. Yêu cầu về tác phẩm, tác giả dự thi

- Học sinh tham dự Cuộc thi theo tác giả cá nhân hoặc tập thể (trường, lớp hoặc nhóm tác giả).

- Là các em học sinh bậc học trung học cơ sở và phổ thông trung học trên toàn quốc. Từ lớp 6 đến lớp 12 (tính theo năm học 2021-2022).

- Tác phẩm tham dự Cuộc thi có hai hình thức như sau:

+ Tác phẩm Bài viết (thể loại nghị luận, văn xuôi).        

+ Tác phẩm Video clip.

- Mỗi bài dự thi tối thiểu từ 500 chữ trở lên và phải bám sát các tiêu chí Thể lệ của Cuộc thi. (Khuyến khích bài dự thi có đính kèm ảnh minh họa. Nếu hình minh họa lấy từ nguồn khác phải có trích dẫn).

- Đối với hình thức Video clip Tác phẩm video clip phải có âm thanh, hình ảnh rõ nét, sinh động, có tính thẩm mỹ và có thời gian từ 03 đến 10 phút. Trường hợp Video clip được sử dụng các phần mềm, ứng dụng công nghệ số, phải được định dạng MP4 hoặc avi.

3. Lễ phát động Cuộc thi “Khí tượng Thủy văn trong em”
- Phát động diễn ra ngày 14 tháng 12 năm 2021.
- Địa điểm: Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

- Lễ phát động diễn ra theo hình thức trực tuyến kết nối hơn 200 điểm cầu từ Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại Hà Nội đến 63 tỉnh thành phố tới các cơ quan khí tượng thủy văn và đầu mối các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường trong cả nước.

2. Lễ công bố, trao giải

-Thời gian dự kiến: Nhân dịp kỷ niệm Ngày Khí tượng Thế giới 23 tháng 3 năm 2022.

- Địa điểm: Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Thông tin Cuộc thi “Khí tượng Thủy văn trong em” được cập nhật tại các địa chỉ sau:

1. Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường: https://baotainguyenmoitruong.vn/

2. Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng thủy văn: http://vnmha.gov.vn/khi-tuong-thuy-van-trong-em-164

3. Fanpage:  Cuộc thi: Khí tượng Thủy văn Trong Em.

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: