Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành bổ sung bản tin dự báo gió mạnh trên biển, sóng lớn, nước dâng do gió mạnh trên biển

Đăng ngày: 05-04-2022 | Lượt xem: 860
Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã ban hành quyết định số 127/QĐ-TCKTTV ngày 5 tháng 4 về việc ban hành bổ sung bản tin dự báo gió mạnh trên biển, sóng lớn, nước dâng do gió mạnh trên biển

Theo Quyết định:

Ban hành bổ sung bản tin dự báo gió mạnh trên biển, sóng lớn, nước dâng do gió mạnh trên biển vào lúc 10 giờ 00.
Điều kiện ban hành tin dự báo gió mạnh trên biển thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 20 Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg.
Điều kiện ban hành tin dự báo sóng lớn, nước dâng do gió mạnh trên biển thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 20 Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg.
Nội dung tin dự báo gió mạnh trên biển, sóng lớn, nước dâng do gió mạnh trên biển thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg.

Toàn văn quyết định:

/upload/files/qd-bo-sung-ban-tin-5-signed.pdf
 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: