Khí tượng Thủy văn Việt Nam 78 năm liên tục đổi mới, hiện đại hóa công nghệ phục vụ cảnh báo sớm thiên tai

Đăng ngày: 25-09-2023 | Lượt xem: 3453
Trên chặng đường 78 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ngành Khí tượng Thủy văn (KTTV) Việt Nam đã đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, không ngừng nỗ lực vươn lên, phục vụ ngày càng tốt hơn, có hiệu quả hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 03 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 41 đưa Sở Thiên văn và Đài Thiên văn Phù Liễn về trực thuộc Bộ Công chính và Giao thông với tên gọi Sở Khí tượng (ngày 17/12/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1821/QĐ-TTg lấy ngày 03 tháng 10 hằng năm là “Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam”). Ngày 05 tháng 6 năm 1956, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 916-TTg thành lập Nha KTTV, kể từ thời điểm này ngành KTTV được chính thức thành lập và trực thuộc Chính phủ.

Hướng tới Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn, Tổng cục Khí tượng Thủy văn giới thiệu Báo cáo Thành tựu và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của ngành khí tượng thủy văn Việt Nam.

Báo cáo Thành tựu và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của ngành khí tượng thủy văn Việt Nam

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: