Tài liệu Chương trình gặp mặt 78 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam

Đăng ngày: 02-10-2023 | Lượt xem: 1445
Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam năm 2023 được tổ chức với chủ đề: “Khí tượng Thủy văn Việt Nam 78 năm liên tục đổi mới, hiện đại hóa công nghệ phục vụ cộng đồng”. Trên chặng đường 78 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ngành Khí tượng Thủy văn (KTTV) Việt Nam đã đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, nỗ lực vươn lên, liên tục đổi mới, hiện đại hóa công nghệ phục vụ ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn đối với sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc và an toàn của nhân dân.

Chương trình gặp mặt 78 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn (KTTV) Việt Nam nhằm ôn lại truyền thống, những đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của ngành KTTV Việt Nam. Giáo dục, động viên phong trào thi đua lao động; khơi dậy và phát huy niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành KTTV Việt Nam.

Tổng cục Khí tượng Thủy văn xin được gửi Tài liệu Chương trình gặp mặt 78 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-em-OUgnLiN5lszI6WAnyGPJB9wgCbcF?ths=true

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: