Hội nghị tập huấn chuyên môn nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật và kỹ năng viết bài về dân tộc, tôn giáo

Đăng ngày: 22-07-2022 | Lượt xem: 2342
Nhằm tuyên truyền các chủ tương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sáng ngày 21/7, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật và kỹ năng viết bài về dân tộc, tôn giáo cho các phóng viên, biên tập viên báo đài trung ương và địa phương.

Hội nghị được tổ chức nhằm tuyên truyền nội dung về chủ tương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đóng góp của các dân tộc thiểu số, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vào việc xây dựng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Đồng thời, tuyên truyền chính sách, pháp luật và chấp hành chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở các khu vực dân cư, tổ chức, vùng miền. Từ đó góp phần xây dựng nhận thức đúng đắn của xã hội về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, chính sách pháp luật; giữ gìn được bản sắc, phát huy truyền thống lịch sử, văn hoá, tăng cường đoàn kết tôn giáo trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Tại hội nghị, các phóng viên, biên tập viên đã được nghe các báo cáo viên trình bày về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam về dân tộc Việt Nam và Chính sách pháp luật và kỹ năng tuyên truyền chính sách, pháp luật về tôn giáo.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: