Bố trí 1 triệu USD đóng góp cho Quỹ Khí hậu xanh

Đăng ngày: 16-01-2018 | Lượt xem: 979
(TN&MT) - Ngày 12/01/2018, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 474/VPCP-QHQT về kết quả tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Một hành tinh tại Paris.

heo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ và cơ quan liên quan nghiên cứu vấn đề định giá các-bon, phát triển thị trường trao đổi phát thải ở Việt Nam cũng như tham gia thị trường trao đổi phát thải quốc tế trong tương lai phù hợp với xu thế chung của thế giới.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ và cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính để xây dựng lộ trình giảm phát thải phù hợp, góp phần thực hiện Thoả thuận Paris.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, đề xuất các cơ chế tài chính phù hợp để khuyến khích  đầu tư vào hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, phù hợp với những thay đổi về chính sách đầu tư trên phạm vi toàn cầu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí khoản kinh phí 01 triệu USD đóng góp cho Quỹ Khí hậu xanh như Việt Nam đã cam kết tại Hội nghị  COP 21.

Bộ Tài chính hướng dẫn Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện thủ tục theo quy định để đóng góp cho Quỹ Khí hậu xanh như Chính phủ Việt  Nam đã cam kết tại Hội nghị COP 21./.

Nguồn: Báo TN&MT

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: