Quảng Ngãi: Thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH

Đăng ngày: 14-01-2018 | Lượt xem: 1041
(TN&MT) - Để thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh theo Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ...

Triển khai thực hiện hoàn thành đúng tiến độ Dự án trồng rừng ngập mặn ven biển các xã Bình Phước, Bình Đông, Bình Dương thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

​Tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành đúng tiến độ 02 dự án chuyển tiếp là: Dự án trồng rừng ngập mặn ven biển các xã Bình Phước, Bình Đông, Bình Dương thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và dự án xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí ​hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Thường xuyên tổ chức trực báo, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Giao các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công thương, Khoa học và Công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu UBND tỉnh làm việc với Bộ chủ quản để đề nghị Trung ương hỗ trợ nguồn lực đầu tư các dự án thuộc Hợp phần biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh.

Đối với dự án khởi công mới “Xây dựng tuyến đê biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực thôn Thạnh Đức, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi”, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các Sở ngành và địa phương liên quan chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, thủ tục liên quan của dự án để khi trung ương thông báo dự kiến kế hoạch vốn thì khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình theo đúng tiến độ; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Nguồn: Báo TN&MT

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: