Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch Truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai – Chủ động thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh năm 2022

Đăng ngày: 16-02-2022 | Lượt xem: 1798
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch Truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai – Chủ động thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 4014/KH-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2030. UBND tỉnh đã ban hành “Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022”.

Mục đích của kế hoạch

Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, kỹ năng phòng, tránh, ứng phó thiên tai; tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp chủ động thích ứng, phòng ngừa, ứng phó thiên tai kịp thời, khắc phục hậu quả thiên tai... cho đội ngũ cán bộ, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh, nhất là người dân ở các khu vực thường xuyên xảy ra bão, lũ quét, sạt lở đất, lũ, ngập lụt.

Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong toàn dân, đặc biệt là chủ động phòng, chống thiên tai trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19.

Kế hoạch tập trung vào các nội dung

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng ngừa, thích ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai: Quyết định số 1329/QĐ-BTTTT ngày 03/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch Truyền thông về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng; các Quyết định của UBND tỉnh: số 3462/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, số 2579/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, số 2724/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 ban hành Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp, người dân và cộng đồng trong công tác phòng ngừa, thích ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tuyên truyền cho người dân các kỹ năng thích ứng, ứng phó trước các tình huống của thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, chủ động phối hợp với chính quyền về công tác phòng ngừa, thích ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thông tin việc triển khai các giải pháp thực hiện phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ở các địa phương như: đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, hồ đập, khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực trọng yếu, di dời dân cư khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét,…

Thông tin việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thông tin việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai; hệ thống dự báo khí tượng thủy văn, hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng chuẩn hóa, hiện đại.

Thông tin kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế, cơ quan chuyên môn nước ngoài trong việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thông tin các hoạt động, mô hình, điển hình, gương sáng trên toàn tỉnh trong việc thực hiện các phong trào về bảo vệ môi trường, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng biến đổi khí hậu đang ngày một gia tăng như hiện nay.

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống thiên tai để kịp thời nắm bắt các thông tin về cảnh báo, dự báo thiên tai, tin tức phòng, chống thiên tai, công tác chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó với từng loại hình thiên tai; một số ứng dụng phổ biến hiện nay như

“PCTT Quảng Nam” cài đặt trên điện thoại để nắm thông tin, cảnh báo, dự báo thiên tai,...; theo dõi các trang fanpage Facebook “Thông tin Phòng chống thiên tai ” do Tổng cục Phòng, chống thiên tai lập, trang “Thông tin phòng chống thiên tai Quảng Nam” do Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam lập; cài đặt và sử dụng ứng dụng VRAIN để tra cứu dữ liệu đo mưa tại các trạm khí tượng thủy văn;....

Tạp chí KTTV tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: