WMO hỗ trợ Dịch vụ thông tin khí hậu bền vững

Đăng ngày: 21-03-2019 | Lượt xem: 917
(TN&MT) – Khi thừa nhận sự phụ thuộc giữa biến đổi khí hậu và sự thay đổi và phúc lợi của con người tăng lên, hành động khí hậu tiếp tục đạt được tầm quan trọng trong chương trình nghị sự phát triển toàn cầu.
WMO hỗ trợ Dịch vụ thông tin khí hậu bền vững
WMO hỗ trợ Dịch vụ thông tin khí hậu bền vững

Khuôn khổ toàn cầu các dịch vụ khí hậu (GFCS) của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đã góp phần thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu liên quan đến dịch vụ khí hậu bằng cách đồng thực hiện dự án Đánh giá tính bền vững và hiệu quả của dịch vụ thông tin khí hậu ở Châu Phi (CIS bền vững) trong giai đoạn 2016 – 2018 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) tài trợ.

Dự án CIS bền vững nhấn mạnh tầm quan trọng của phối cảnh hệ thống đối với các dịch vụ khí hậu và đưa ra các báo cáo và công cụ để hỗ trợ các dịch vụ khí tượng thủy văn quốc gia (NMHS), chính phủ quốc gia và các đối tác phát triển nhằm thúc đẩy các dịch vụ khí hậu đạt được các ưu tiên toàn cầu.

Các tài liệu sau đây được xây dựng dưới sự cộng tác của NMHS tại Cote d’Ivoire, Ethiopia, Malawi, Mali, Niger, Rwanda và Senegal và được cung cấp công khai thông qua Chương trình nghị sự về Dịch vụ Khí hậu: Các công cụ và kết quả đánh giá năng lực của NMHS; các Công cụ lập kế hoạch tài chính của NMHS.

Nguồn: Báo TN&MT

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: