Tổng cục Khí tượng Thủy văn tham dự Phiên họp thứ hai, Khóa họp lần thứ 17 của Hiệp hội Khí tượng khu vực II Châu Á của Tổ chức Khí tượng thế giới theo hình thức trực tuyến

Đăng ngày: 27-09-2021 | Lượt xem: 1953
Ngày 03 tháng 8 năm 2021, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) gửi Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) Công thư số 17007/2021/GS/LCC/CNF thông báo và mời tham dự Phiên họp thứ hai, Khóa họp lần thứ 17 của Hiệp hội khí tượng khu vực II Châu Á (RA-II-17) theo hình thức trực tuyến, từ 14h-17h00 các ngày 27 đến 30 tháng 9 năm 2021.

Giáo sư, Tiến sĩ. Trần Hồng Thái, Phó Chủ tịch RA-II, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV trưởng đoàn Việt Nam tham dự

Chiều ngày 27 tháng 9, tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Đoàn Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ. Trần Hồng Thái, Phó Chủ tịch RA-II, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV làm trưởng đoàn đã tham dự Phiên họp thứ hai, Khóa họp lần thứ 17 của Hiệp hội Khí tượng khu vực II Châu Á của Tổ chức Khí tượng thế giới cùng Ban Thư ký WMO, Chủ tịch, Đoàn đại biểu của 35 thành viên RA-II và các khách mời liên quan.

Phiên họp tập trung thảo luận các nội dung:

 (i). Khái quát vấn đề tái cơ cấu, tổ chức bộ máy làm việc khu vực RA-II; Cập nhật thông tin tổ chức công việc của Tổ công tác cơ cấu khu vực RA-II (TT-RC) và hoạt động xây dựng Chiến lược hợp tác của Tổ công tác Hợp tác khu vực (TT-RP).

(ii). Thảo luận, thống nhất về: Nghị quyết ban hành Kế hoạch chiến lược của RA-II giai đoạn 2021-2024 và các Văn bản quy định về hoạt động tăng cường dịch vụ, chia sẻ số liệu KTTV, nghiên cứu, cải tiến, đánh giá lại các giải pháp thực hiện của Hiệp hội.

(iii). Hội nghị khu vực trao đổi vấn đề kỹ thuật của RA-II về:

Ban Quan trắc, Cơ sở hạ tầng và các Hệ thống thông tin WMO (INFCOM): Tổng quan hoạt động INFCOM, cập nhật tình hình hoạt động INFCOM của RA-II, Nhóm Công tác về cơ sở hạ tầng; Tình hình thực hiện các Chương trình: Mạng lưới cơ sở quan trắc khu vực (RBON), Trung tâm khu vực về Quan trắc tích hợp toàn cầu của WMO (RWC), Hợp tác giữa Hiệp hội vận chuyển hàng không quốc tế với WMO phát triển và tác nghiệp về số liệu khí tượng hàng không (WICAP), Hệ thống toàn cầu về dự báo và xử lý số liệu (GDPFS).

Ban Dịch vụ và Ứng dụng Thời tiết, Khí hậu, Nước và Môi trường liên quan (SERCOM): Tổng quan hoạt động SERCOM, cập nhật tình hình hoạt động SERCOM của RA-II; Tình hình thực hiện các Chương trình: Giao thức truyền tin cảnh báo (CAP), Hệ thống cảnh báo đa thiên tai (GMAS), Hệ thống tư vấn cảnh báo sớm đa thiên tai (MHEWS), Cảnh báo lũ quét (FFGS), Dự báo thời tiết nguy hiểm (SWFP), Sáng kiến dự báo ngập lụt khu vực ven biển (CIFI); Dịch vụ khí hậu (CS).

Hội đồng Thủy văn: Đánh giá Kế hoạch hoạt động quản lý nguồn nước, thủy văn và xác định vai trò ưu tiên của RA-II; Thống nhất Kế hoạch thực hiện của Nhóm Tư vấn thủy văn.

Hợp tác khác: Xây dựng sự kiện công bố báo cáo khí hậu khu vực châu Á; Phát triển trang thông tin điện tử phục vụ cộng đồng về thu thập, chia sẻ thông tin, dữ liệu.

Tổng cục KTTV tham dự RA-II-17 lần này chuẩn bị thông tin chuyên môn về lĩnh vực khí tượng thủy văn theo Chương trình của RA-II-17, trong đó, tập trung ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị quyết ban hành Kế hoạch chiến lược của RA-II giai đoạn 2021-2024 và các Văn bản quy định về hoạt động tăng cường dịch vụ, chia sẻ số liệu KTTV, nghiên cứu, cải tiến, đánh giá lại các giải pháp thực hiện của Hiệp hội. Giáo sư, Tiến sĩ. Trần Hồng Thái Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Việt Nam, Phó Chủ tịch RA-II, nhiệm kỳ 2021-2025 tham gia điều hành RA-II-17 vào các ngày 28 và 29 tháng 9 năm 2021.

Đoàn đại biểu của 35 thành viên RA-II và các khách mời liên quan

tham dự Phiên họp bằng hình thức trực tuyến

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: