Việt Nam tham dự Khóa họp thường niên lần thứ 54 của Ủy ban Bão, theo hình thức trực tuyến

Đăng ngày: 23-02-2022 | Lượt xem: 996
Sáng ngày 23 tháng 2 năm 2022, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV), ông Hoàng Đức Cường tham dự Phiên họp trực tuyến của Khóa họp thường niên lần thứ 54 của Ủy ban Bão (TC-54). Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Bão sẽ được tổ chức trực tuyến từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 2 năm 2022.

Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Khóa họp thường niên lần thứ 54 (TC-54), Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV, ông Hoàng Đức Cường, phát biểu tại Phiên họp

Phiên họp được Ủy ban Bão triệu tập, dưới sự bảo trợ của Ủy ban Kinh tế và Xã hội cho Châu Á và Thái Bình Dương (ESCAP) và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), và đăng cai tổ chức trực tuyến của Cục Khí tượng Thủy văn (DMH) Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Nội dung chính của TC-54 nhằm đánh giá hoạt động Ủy ban Bão năm 2021, xây dựng kế hoạch hoạt động của Ủy ban Bão năm 2022; Thảo luận về việc thực hiện và cập nhật Kế hoạch chiến lược của Ủy ban Bão giai đoạn 2022- 2026; khác. trao đổi, thảo luận, đánh giá các hoạt động của Cơ quan Khí tượng chuyên ngành Tokyo và các sửa đổi của Sổ tay Hoạt động của Ủy ban Bão và trao đổi các vấn đề liên quan khác.

Cũng trong ngày khai mạc TC54, các thành viên được nghe công bố giải thưởng Tiến sĩ Kintanar cho Cục Khí tượng Thủy văn Lào; Thảo luận về các hoạt động chính và sự kiện chính của Ủy ban Bão trong khu vực. Năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động vẫn được thực hiện theo kế hoạch. Tất cả các Nhóm Công tác hầu như đã tiến hành thành công các cuộc họp bao gồm Hội thảo hợp nhất của Ủy ban Bão lần thứ 16, các Kế hoạch hoạt động hàng năm của Nhóm Công tác khí tượng, các Kế hoạch hoạt động hàng năm của Nhóm giảm nhẹ rủi ro thiên tai và cả việc triển khai các hoạt động hàng năm của Nhóm Công tác Thủy văn; Ngoài ra, Thành viên Ủy ban Bão tham gia thảo luận về Kế hoạch chiến lược Ủy ban Bão cập nhật cho giai đoạn 2022-2026.

Các đại biểu tham dự Khóa họp thường niên lần thứ 54 của Ủy ban Bão, theo hình thức trực tuyến

Mỹ Linh

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: