Thông tư 68/2012/TT-BTC

Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp,tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân

Tên Thông tư 68/2012/TT-BTC
Số hiệu 68/2012/TT-BTC
Trích yếu Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp,tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân
Người ký Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực văn bản Không tồn tại
Trạng thái ban hành Hết hiệu lực
Ngày ban hành 26/04/2012
Ngày hiệu lực 26/04/2012
Tải về

Văn bản tài liệu liên quan: