Báo cáo tổng hợp của Phiên họp thứ mười bảy Ban Thiết bị và Phương thức quan trắc (CIMO) - Bản tin KHCN&HTQT Quý III năm 2019

Đăng ngày: 18-09-2019 | Lượt xem: 1941
Phiên họp thứ mười bảy của Ban Thiết bị và Phương thức quan trắc (CIMO) được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 10 năm 2018 tại Amsterdam, Hà Lan. Phiên họp đã thông qua 9 Nghị quyết, 36 Quyết định và 13 Khuyến nghị

Các Nghị quyết tập trung vào một số nội dung chính như sau: Cơ chế quản lý bức xạ sóng dài trong khí quyển; Phối hợp hoạt động giữa CIMO và Ủy ban sáng kiến cơ sở toàn cầu của WMO; Tầm nhìn cho tương lai của các phép đo môi trường; Cơ cấu hoạt hoạt động của Ban CIMO; Đánh giá các Nghị quyết và Khuyến nghị trước đây của Ban CIMO...

Các Quyết định tập trung vào một số nội dung chính như sau: Sự tham gia của các chuyên gia Ban CIMO trong công việc của Nhóm chuyên gia liên chương trình về các quan trắc trên máy bay; Phân loại chất lượng các phép đo của các trạm quan trắc bề mặt trên đất liền; Tiêu chuẩn hóa về radar thời tiết; Hệ thống thông tin WMO 2.0…

Các Khuyến nghị tập trung vào một số nội dung chính như sau: Điều khoản tham chiếu cho các Trung tâm Thiết bị khu vực; Quy trình đề cử cho các Trung tâm Thiết bị khu vực; Tiêu đề và cấu trúc của Hướng dẫn về các Thiết bị và Phương thức quan trắc (WMO số 8); Phát triển công cụ đào tạo điện tử sử dụng phiên bản mới của Atlas mây quốc tế (WMO số 407)…

Nguồn WMO: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=20696#.XVoRc1QzbIV

   Ban Thiết bị và phương thức quan trắc (CIMO)

Biên dịch tin bài: Trịnh Lan Phương

Vụ KHQT (Tổng hợp)

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: