ECMWF hướng tới chính sách dữ liệu mở - Bản tin KHCN&HTQT quý IV năm 2020

Đăng ngày: 29-12-2020 | Lượt xem: 13134
Từ ngày 7 tháng 10 năm 2020, hàng trăm biểu đồ dự báo của ECMWF sẽ có thể truy cập miễn phí. Các biểu đồ dự báo trung hạn và dài hạn về nhiệt độ, gió, lượng mưa, mây và sóng biển chỉ là một vài trong số nhiều sản phẩm được ECMWF thay đổi chính sách thành dữ liệu mở trong đợt này.

Cho đến trước ngày 07/10/2020, quyền truy cập đầy đủ vào các biểu đồ dự báo này bị hạn chế chỉ dành cho các cơ quan khí tượng thủy văn của các quốc gia thành viên ECMWF, các thành viên của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) và các khách hàng thương mại. Ngay cả với các tổ chức này, quyền truy cập cũng yêu cầu đi kèm nhiều loại giấy phép sử dụng dữ liệu và thường phát sinh phí cho khách hàng. Chỉ có một số ít biểu đồ được cung cấp miễn phí.

ECMWF đã thay đổi chính sách dữ liệu và hướng tới dữ liệu mở. Làm cho hàng trăm biểu đồ này miễn phí và mở có nghĩa là, không những không phải trả phí cho thông tin mà người dùng còn có thể chia sẻ, phân phối lại và điều chỉnh thông tin theo nhu cầu của họ, ngay cả đối với các ứng dụng thương mại, miễn là họ ghi nhận nguồn của dữ liệu từ ECMWF.

Những thay đổi chính sách lần này còn hướng tới việc chuyển dữ liệu lịch sử trong kho dữ liệu khổng lồ của ECMWF - Hệ thống lưu trữ và truy xuất khí tượng (Meteorological Archival and Retrieval System ) hay MARS, thành dữ liệu mở. MARS chứa hàng trăm petabyte dữ liệu bao gồm các dữ liệu dự báo, phân tích, dữ liệu khí hậu và thí nghiệm nghiên cứu gần đây và trong quá khứ; nó chính là kho lưu trữ lớn nhất về dữ liệu khí tượng trên thế giới. Việc mở các dữ liệu MARS này sẽ đơn giản hóa và khuyến khích việc sử dụng dữ liệu, quan trọng nhất là cho phép sử dụng lại chúng, do đó đẩy mạnh các nghiên cứu sâu hơn và phát triển các ứng dụng liên quan đến thời tiết.

Rolf Brennerfelt, Chủ tịch Ủy ban Cố vấn Chính sách của ECMWF, nhận xét: “Các Quốc gia Thành viên ECMWF đã mong muốn dữ liệu của Trung tâm được mở và miễn phí trong suốt một thời gian dài. Lợi ích xã hội liên quan đến dữ liệu mở và miễn phí là rất lớn. Chúng tôi nhận thức được rằng động thái này đi kèm với những thách thức tài chính, nhưng lợi ích mang lại nhiều hơn những thách thức đó. Chúng tôi đang trong giai đoạn chuyển đổi và lô dữ liệu đầu tiên được cung cấp miễn phí này là một khởi đầu rất tốt,  minh họa rõ ràng cam kết của chúng tôi đối với nguyên tắc này. ”

Mặc dù thông báo này chỉ thể hiện một bước đầu tiên trong chính sách dữ liệu mở của ECMWF, nhưng nó có khả năng tạo ra những tiến bộ khoa học, xã hội và kinh tế quan trọng.

Nguồn: ecmwf.int/en/about/media-centre/news/2020/ecmwf-moves-towards-policy-open-data

Biên tập: Ngô Văn Mạnh - Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV

Tổng hợp: Vụ KHQT

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: