Kết quả ban đầu quá trình hợp tác giữa khí tượng Việt Nam và Viện Nghiên cứu quốc tế khí hậu và xã hội Hoa Kỳ (IRI) - Bản tin KHCN&HTQT Quý I năm 2020

Đăng ngày: 27-03-2020 | Lượt xem: 478

Giới thiệu chung

Viện Nghiên cứu quốc tế khí hậu và xã hội (Viện nghiên cứu IRI) được thành lập từ năm 1996 bởi Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa kỳ (NOAA) và Trường đại học Cô-lum-bi-a. Viện nghiên cứu IRI là đơn vị trong Viện Trái Đất tại Trường đại học Cô-lum-bi-a. Là một đơn vị kết nối nghiên cứu khoa học thực nghiệm vào ứng dụng thực hành, chúng tôi dựa trên chuyên môn cụ thể của các đồng nghiệp làm việc tại Viện Trái đất nhằm giải quyết hiệu quả nhất những thách thức nhờ vào các dịch vụ thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia là tổ chức chính phủ trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam. Là đơn vị được ủy quyền phát báo các bản tin dự báo và cảnh báo về thời tiết, khí hậu, thủy văn, thời tiết biển và nguồn nước (gọi là khí tượng thủy văn) và cung cấp các dịch vụ khí tượng thủy văn.

Hợp tác giữa Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia với IRI nhằm mục tiêu:

Thúc đẩy những nỗ lực cộng tác giữa Viện nghiên cứu IRI và Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia trong dự án toàn cầu của Cô-lum-bi-a: Thích ứng nông nghiệp trong điều kiện Khí hậu ngày nay, vì ngày mai (Dự án ACToday), trong đó có thể bao gồm đào tạo sinh viên thực tập, các nhà nghiên cứu và nhân viên để cùng thực hiện các công việc chung liên quan đến nghiên cứu;

Viện nghiên cứu IRI mong muốn mở rộng cơ hội hợp tác thuận lợi để cải thiện năng lực của địa phương và nâng cao chất lượng dịch vụ khí hậu;

Viện nghiên cứu IRI cung cấp khóa đào tạo về các phương pháp dự báo nội mùa hoặc dự báo cận mùa và các kĩ thuật khác được nghiên cứu phát triển bởi IRI và cung cấp cho Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia;

Viện nghiên cứu IRI hỗ trợ Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia trong việc xây dựng khung dịch vụ khí hậu quốc gia với mục tiêu tăng cường truyền thông và chất lượng dịch vụ khí hậu cho nhiều đối tượng người dùng; Viện nghiên cứu IRI cũng sẽ tổ chức các khóa đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp truyền thông về thời tiết khí hậu đến cộng đồng, nhằm nâng cao khả năng xã hội, giảm thiểu sự tổn thương gây ra bởi cực trị khí hậu.

 

Định hướng phát triển và một số thành quả đạt được ban đầu

+ Định hướng phát triển

Được sự đồng ý của Tổng cục KTTV, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia và Viện nghiên cứu IRI đã ký kết Biên bản ghi nhớ, thực hiện một số trao đổi hợp tác về đào tạo và chuyển giao công nghệ như sau:

1. Chuyên gia của Viện nghiên cứu IRI làm việc với Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia xây dựng Khung dịch vụ khí hậu quốc gia (National Framework for Climate Service-NFCS) với mục tiêu lồng ghép NFCS vào Kế hoạch Hành động Quốc gia (National Action Plan-NAP).

2. Chuyên gia của Viện nghiên cứu IRI làm việc với phòng Dự báo khí hậu  về phân tích dữ liệu khí hậu (Climate Analysis) sử dụng Công cụ phân tích dữ liệu khí hậu-Climate Data Tool (CDT). 

3. Các chuyên gia của Viện nghiên cứu IRI và Trung tâm DBQG sẽ hoàn thiện  Bộ bản đồ dự báo cho Việt Nam-Maprooms và giới thiệu bộ bản đồ và công cụ giám sát và dự báo hạn, Thư viện dữ liệu và Bộ bản đồ dự báo cho Việt Nam-Maprooms trong năm 2020, đánh giá tiếp cận sử dụng thông tin khí hậu của người dùng.

+ Một số thành quả đạt được ban đầu

Trong khuôn khổ hợp tác của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia và Viện nghiên cứu quốc tế về khí hậu và xã hội (IRI), IRI đã tiến hành được 02 khóa đào tạo với nội dung về dự báo hạn hán sử dụng Công cụ dự báo khí hậu, CDT và CPT; kiểm định, đánh giá mô hình, hạ qui mô Mô hình toàn cầu; và bàn luận về phương pháp xây dựng Khung dịch vụ khí hậu quốc gia và Khóa đào tạo 2 về cài đặt Thư viện dữ liệu và Maprooms.

Bước đầu, chuyên gia IRI đã đào tạo và chuyển giao cho Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia bộ công cụ CDT để hỗ trợ xay dựng bộ dữ liệu khí hậu, tiếp tục đào tạo chuyên sâu về CDT, cập nhật phiên bản CDT mới. Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia đã và đang ứng dụng CPT để dự báo hạn, dùng CPT thử nghiệm dự báo hạn bằng chỉ số SPI từ 1 đến 3 tháng.

Biên tập: Nguyễn Văn Hưởng, Hoàng Phúc Lâm - Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

Tổng hợp: Vụ KHQT

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: