Sản phẩm ảnh Sandwich Himawari trên ứng dụng hiển thị SATAID - Bản tin KHCN&HTQT Quý IV năm 2019

Đăng ngày: 25-12-2019 | Lượt xem: 2712
Cổng thông tin WIS của cơ quan Khí tượng Nhật Bản thông báo ứng dụng SATAID mới (phiên bản 3.3.0.1) đã được phát hành vào ngày 05 tháng 09. Trên phiên bản mới nhất này, người dùng có thể sử dụng chức năng mới, "Chức năng hiển thị hình ảnh sandwich (ảnh trộn)". Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn vận hành ứng dụng SATAID tại cổng thông tin điện tử https://www.wis-jma.go.jp/cms/sataid/file/Manual.pdf.

Nguyên tắc của sản phẩm này là tổ hợp của hai lớp ảnh:

- Lớp trên thường là một ảnh IR được tăng cường màu sắc, hiển thị chi tiết trường nhiệt độ độ sáng (BT-Brightness Temperature). Có thể sử dụng một loại ảnh khác, ví dụ như một ảnh RGB.

- Lớp dưới (ảnh nền) thường là một ảnh kênh phổ mặt trời đơn đen trắng. Ngoài ra, có thể sử dụng hình ảnh RGB màu thật hoặc các kênh phổ mặt trời dựa trên hình ảnh RGB gần như đen trắng khác.

thành phần IR được tăng cường màu sẽ thêm thông tin BT. Kết quả là ảnh thể hiện tính chất khí tượng rõ ràng hơn.

Hình trên cho thấy một trường hợp mây ở Java, Indonesia. Ảnh sandwitch cho thấy lớp mây Cumulus thấp (trong vòng đen) có thể phát triển thành mây dông rõ hơn hẳn so với ảnh IR tăng cường. Ảnh sandwitch đặc biệt hữu dụng trong theo dõi sự phát triển nhanh của mây đối lưu khi ghép các ảnh động liên tiếp. Hình dưới là một tổ hợp mây dông theo dõi được trên ảnh radar và trên ảnh sandwitch của Himawari tại Hàn quốc.

Nếu người dùng đã tải xuống bộ phần mềm "gmslpd_ver3301.zip" từ GISC Tokyo và sử dụng trước ngày 04/09/2019, cần tải thêm tệp "Sandwich.dat" và đặt vào thư mục "GMSLPD /". Nếu người dùng tải bộ phần mềm từ GISC Tokyo sau ngày 04/09/2019 thì tệp này đã có sẵn trong bộ phần mềm.

Nguồn Thông báo tại cổng thông tin WIS (Cơ quan khí tượng Nhật Bản) https://www.wis-jma.go.jp/cms/news/news-detail.php?id=98.

 Biên dịch tin bài : Nguyễn Việt Huy  -  Đầu mối Hệ thống thông tin WIS

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: