Về việc Trung tâm khí tượng khu vực RSCM Tokyo cung cấp hỗ trợ trực tuyến trong cảnh báo và dự báo Bão từ năm 2019 - Bản tin KHCN&HTQT Quý I năm 2019

Đăng ngày: 04-04-2019 | Lượt xem: 1297

Tại Khóa họp lần thứ 51 của Ủy ban Bão diễn ra vào tháng 3 năm 2019 tại Quảng Châu, Trung Quốc, Trung tâm khí tượng khu vực (Regional Specialized Meteorological Centre – RSMC) Tây Bắc Thái Bình Dương đảm nhiệm bởi Cục khí tượng Nhật Bản (Japan Meteorological Agency - JMA) theo phân công của Tổ chức khí tượng thế giới (World Meteorological Organization - WMO) đặt tại Tokyo đã thông báo về việc cung cấp hỗ trợ trực tuyến (on-line supporting) giữa các dự báo viên của JMA và các Trung tâm dự báo KTTV quốc gia (National Meteorological and Hydrological Services - NHMS) về nội dung của bản tin phân tích và dự báo bão (đưa ra tại đường dẫn https://www.jma.go.jp/en/typh/).

Dự kiến trong Quí II/2019, Trung tâm Dự báo bão của Tokyo (Tokyo Typhoon Center - TTC) sẽ gửi thông báo chính thức đến các NHMS về cách thức đăng kí tài khoản (ID) để thực hiện việc trao đổi trực tiếp với RSMC Tokyo.

Việc cung cấp hỗ trợ trực tuyến giữa các NHMSRSMC-Tokyo là sự đáp ứng lại những yêu cầu của các nước trong thành viên của Ủy ban Bão trong quá trình khai thác các bàn tin dự báo bão của RSMC-Tokyo và là điểm mới trong vấn đề tăng cường hợp tác quốc tế về dự báo và giảm nhẹ thiệt hại thiện tai do Bão.

Bài: Dư Đức Tiến - Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

Vụ KHQT (Tổng hợp)

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: