Đà Nẵng triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW

Đăng ngày: 15-03-2022 | Lượt xem: 372
Triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25-9-2021 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch thực hiện.

Thành phố Đà Nẵng chủ trương phát triển, hoàn thiện mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống thiên tai; tăng mật độ trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố, đặc biệt ưu tiên phát triển trạm khí tượng thủy văn tại các khu vực còn thưa trạm, khu vực trên biển, ven biển, vùng núi và khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai...

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu, từ nay đến trước năm 2025: 100% các công trình quan trọng trên địa bàn thành phố như: sân bay, đập, hồ chứa nước, cảng biển, cầu, tháp thu phát sóng phát thanh và truyền hình, cáp treo, tuyến đường cao tốc, cảng thủy nội địa tổng hợp... phải hoàn thành việc lắp đặt thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn và tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.

Tạp chí KTTV tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: