Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia Đại hội công chức, viên chức năm 2023

Đăng ngày: 01-03-2024 | Lượt xem: 1238
Chiều ngày 01/03/2024, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia (DBQG) tổ chức Đại hội công chức, viên chức (CCVC) năm 2023 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, tổng kết phong trào thi đua năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia phát biểu tại Đại hội

Đại hội công chức, viên chức Trung tâm Dự báo năm 2023 có các nhiệm vụ chính là: tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn Trung tâm năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024; phát động phong trào thi đua năm 2024. Đại hội cũng sẽ là diễn đàn dân chủ cơ sở để công chức, viên chức và người lao động tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng và phát triển của Trung tâm; phát huy quyền làm chủ và thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan theo quy định tại Quy chế dân chủ cơ sở. Đây cũng là diễn đàn để công chức, viên chức và người lao động thảo luận, kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người lao động, đồng thời đây cũng là dịp để mỗi chúng ta nhìn nhận lại trách nhiệm của mình trong việc hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chuyên môn được giao; trong việc giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa công sở và trật tự nội vụ của đơn vị mình cũng như cả Trung tâm, nhất là triển khai thực hiện các phong trào thi đua năm 2024 của Tổng cục đã đề ra.

Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023, - Công đoàn Trung tâm đã phối hợp với chính quyền triển khai tuyên truyền học tập các Nghị quyết của Đảng, các Luật, Nghị định và Thông tư,… của Chính phủ và Bộ ngành; đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua của cá nhân và tập thể; tích cực đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng cơ quan văn minh, văn hoá, môi trường công tác lành mạnh. Thông qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức chính trị của đoàn viên, sự hiểu biết về chính sách pháp luật của Nhà nước đầy đủ hơn tạo điều kiện để CBVCLĐ, đoàn viên Công đoàn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tham gia đầy đủ các các phong trào thi đua do Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) và Công đoàn Tổng cục KTTV phát động. Đặc biệt hưởng ứng các phong trào thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao do Công đoàn Bộ TNMT và Công đoàn Tổng cục KTTV tổ chức.

Ông Hoàng Văn Đại - Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn Trung tâm báo cáo kết quả thực hiện năm 2023

Về công tác nữ công: Trong năm qua, công tác Nữ công gắn chặt chẽ với công tác Công đoàn cũng như các công tác khác trong đơn vị. Chị em cán bộ luôn chấp hành tốt mọi chính sách được đề ra của Đảng, Nhà nước và của các cấp quản lý. Lực lượng chị em góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh các nhiệm vụ cần thực hiện, đời sống và các chế độ của chị em luôn đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định. Các chị em được đảm bảo việc lên lương đúng thời hạn, xét lên lương trước thời hạn với các chị em có thành tích tốt. Chị em được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách đặc thù như thai sản, ốm đau.

Công tác văn thể: Là đơn vị có nhiều đoàn viên là nòng cốt cho các phong trào văn nghệ, thể thao của Tổng cục KTTV và cũng giành được giải cao. Trong năm 2023, đã tham gia nhiều hoạt động, đáng chú ý là các đoàn viên tham gia hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng ngày truyền thống ngành KTTV; chào mừng ngày thành lập Bộ TNMT; tham gia giải thể thao Khối thi đua số 3; ngoài ra nhiều đoàn viên Công Đoàn tham gia nhiệt tình các phong trào thể thao của Tổng cục.

Về công tác hưởng ứng phong trào thi đua năm 2023: Một trong những nhiệm vụ chính của Công đoàn là phối hợp với chính quyền tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Các Công đoàn trực thuộc đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua của cá nhân và tập thể, gắn thi đua trong chuyên môn với các phong trào thi đua do Công đoàn các cấp phát động. 100% đơn vị đã đăng ký thi đua với chính quyền ngay từ đầu năm. Phong trào thi đua của các đơn vị đi vào nề nếp. Việc bình xét thi đua cuối năm thực hiện tốt, có tác dụng thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong các phong trào, nhiều đoàn viên Công đoàn đã phát huy được tinh thần thi đua hăng hái, không ngừng học tập, trau dồi, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tìm tòi, nghiên cứu đưa ra các sáng kiến, giải pháp qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đóng góp chung vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm năm 2023.

Ông Phùng Tiến Dũng - Trưởng phòng Dự báo Thuỷ văn báo cáo công tác thi đua khen thưởng

Về công tác khen thưởng: Các đơn vị đã đăng ký mục tiêu phấn đấu xây dựng đơn vị điển hình tiên tiến tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được. Năm 2023: 01 cá nhân được được Thủ tướng Chính phủ công nhận danh hiệu CSTĐ toàn quốc; 02 tập thể được Bộ TNMT tặng Bằng khen. Hội đồng xét duyệt sáng kiến của Trung tâm đã họp trình Tổng cục Khí tượng Thủy văn xem xét và đã công nhận 12 sáng kiến của 12 cá nhân. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung tâm trình Tổng cục Khí tượng Thủy văn xét tặng: Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho Trung tâm; danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở cho 15 cá nhận; Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV cho 15 cá nhân. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung tâm trình Tổng cục Khí tượng Thủy văn xét và đề nghị Bộ TNMT tặng: Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TNMT, Cờ thi đua của Bộ TNMT. 05 Tập thể và 108 cá nhân được Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia tặng danh hiệu Lao động tiến tiến.

Ông Võ Văn Hoà - Chủ tịch công đoàn Tổng cục KTTV phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Võ Văn Hoà, Chủ tịch công đoàn Tổng cục KTTV thay mặt Công Đoàn Tổng cục đặc biệt gửi lời cảm ơn, nhiệt liệt biểu dương Đảng uỷ, lãnh đạo của Trung tâm rất thực sự quan tâm, đảm bảo được quyền lợi cán bộ của người lao động, rất mong các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần này trong năm tiếp theo.

Với tinh thần và khí thế của Hội nghị toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Trung tâm tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2023; ra sức phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2024, góp phần xây dựng ngành KTTV ngày càng phát triển vững mạnh.

Toàn cảnh Đại hội

Ảnh và tin bài: Phạm Tiến Đức

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: