Đại hội Đoàn thanh niên Chi đoàn Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV, nhiệm kỳ 2022-2024

Đăng ngày: 27-05-2022 | Lượt xem: 277
Sáng 26/5, tại Hà Nội, Chi Đoàn thanh niên Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn (KTTV) đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Tổng cục KTTV và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tham dự Đại hội có Đ/c Đặng Quốc Khánh, Bí Thư Đoàn thanh niên Tổng cục KTTV cùng các Đ/c đại diện các Đoàn thanh niên cơ sở trực thuộc Tổng cục KTTV.

Về phía lãnh đạo Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV có sự tham dự của Đ/c Ngô Văn Mạnh, Phó Giám Đốc Trung Tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV

Đ/c Mai Thị Thanh Tâm , Bí thư Chi đoàn thanh niên Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV  nhiệm kỳ 2019-2022  báo cáo tại Đại hội

Sau một nhiệm kỳ hoạt động, Ban chấp hành Chi đoàn Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV nhiệm kỳ 2019-2022 đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đặc thù công tác với phạm vi hoạt động trải dài trên toàn quốc để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đóng góp vào thành tích chung của đơn vị trong các nhiệm vụ chuyên môn như: đo đạc khảo sát khí tượng, thủy văn, địa hình, bản đồ…và thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng, văn hóa, thực hiện tốt các phong trào do Đoàn thanh niên Tổng cục KTTV phát động.

Nhiệm kỳ 2019-2022, Chi đoàn luôn nhận được sự ủng hộ, quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Lãnh đạo Trung tâm Thông tin và Dữ liệu, sự phối hợp chặt chẽ của Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm trong mọi hoạt động, toàn thể đoàn viên luôn đoàn kết và thống nhất trong tất cả hoạt động của Chi đoàn.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đoàn thanh niên Tổng cục KTTV Đ/c Đặng Quốc Khánh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đoàn Thanh niên Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV quốc gia đã đạt được trong thời gian qua, là đơn vị luôn đi đầu trong các phong trào của Đoàn Thanh niên Tổng cục KTTV, Đ/c Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng cục mong rằng, trong thời gian tới ngoài những mục tiêu mà Chi đoàn đặt ra trong nhiệm kỳ tới, cần tập trung thực hiện: Tổ chức thực hiện có hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên, chào mừng Đại hội đoàn các cấp, Đại hội Đoàn thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ V, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ đoàn các cấp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; Nghiêm túc chấn chỉnh công tác quản lý đoàn viên; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp đội ngũ đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc về trách nhiệm và bổn phận của mình; phát huy những phẩm chất tốt, tính tích cực xã hội, tính nhân văn, đạo đức, lối sống theo truyền thống của dân tộc. Đổi mới phương thức triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên thích ứng với tình hình dịch bệnh. Các cấp bộ đoàn tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức gặp mặt, trao đổi, đối thoại với đoàn viên, thanh niên nhằm đề xuất tham gia đóng góp xây dựng cơ quan, đơn vị.

Đ/c Ngô Văn Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV  phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngô Văn Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV mong rằng trong nhiệm kỳ mới các Đoàn viên, thanh niên cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tham mưu triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, Công đoàn. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phấn đấu xây dựng đoàn thanh niên thực sự trở thành một tổ chức vững mạnh; giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy năng lực sáng tạo đổi mới, đa dạng hóa các nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp, đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo đi vào chiều sâu; tạo các diễn đàn, hình thành môi trường hoạt động rộng mở, thuận lợi để tập hợp, đoàn kết trên tất cả mọi lĩnh vực. Tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ đoàn viên thanh niên có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp phát triển chung của Trung tâm.

Đoàn viên tham dự Đại hội đã tham gia bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2024 và Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Tổng cục KTTV nhiệm kỳ 2022-2027

Sau thời gian làm việc, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2024 gồm 03 đồng chí, bầu 03 đại biểu chính thức dự Đại hội Đoàn Thanh niên Tổng cục KTTV nhiệm kỳ 2022-2027. Thông qua Nghị quyết Đại hội Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024 của Chi đoàn Trung tâm Thông tin và Dữ liệu.

Ban Chấp hành Chi đoàn thanh niên Trung tâm Thông tin và Dữ liệu nhiệm kỳ 2022-2024 ra mắt Đại hội

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: