Đại hội Đoàn Thanh niên Khối cơ quan Tổng cục nhiệm kỳ 2022-2024

Đăng ngày: 21-05-2022 | Lượt xem: 459
Ngày 20/5/2022, Đoàn thanh niên cơ sở Khối cơ quan Tổng cục đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn thanh niên Khối cơ quan Tổng cục nhiệm kỳ 2022-2024, tiến tới đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Tổng cục Khí tượng Thủy văn nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội có sự tham dự của Đ/c Nguyễn Văn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục KTTV, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Đ/c Nguyễn Hà Phương, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Tổng cục KTTV cùng các Đ/c đại diện các Đoàn thanh niên cơ sở trực thuộc Tổng cục KTTV.

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cơ sở Khối cơ quan Tổng cục diễn ra trong thời điểm tuổi trẻ cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Với tinh thần “Khát vọng - Trí tuệ - Bản lĩnh - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội là diễn đàn chính trị quan trọng để tuổi trẻ Đài tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024.

Đ/c Nguyễn Văn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục KTTV, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2022, toàn thể đoàn viên Khối cơ quan Tổng cục KTTV tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy chế, quy định và kế hoạch hoạt động của Tổng cục. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các Chi bộ và Lãnh đạo Tổng cục KTTV, BCH đoàn cấp trên, Chi đoàn luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, nếp sống cho đoàn viên thanh niên, đồng thời tuyên truyền, vận động và giáo dục đoàn viên thanh niên thấm nhuần tư tưởng, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. 100% đoàn viên thanh niên tham dự cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, và tham gia trong công tác dân quân tự vệ của Khối cơ quan Tổng cục, công tác phòng cháy chữa cháy nhằm phát huy tinh thần sẵn sàng bảo vệ cơ quan và tổ quốc.

Bên cạnh đó, Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và Quyết định 1970/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2030 tầm nhìn 2045 đã được tuyên truyền, phổ biến tới các đoàn viên nhằm quán triệt, nắm rõ nội dung để định hướng học tập, phát triển bản thân phù hợp với mục tiêu phát triển ngành trong tình hình mới.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Đ/c Đặng Quốc Khánh, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối cơ quan Tổng cục báo cáo tại Hội nghị

Với nhận thức phát triển Đảng trong thế hệ thanh niên là mục tiêu quan trọng trong hoạt động của Đoàn, với sự chỉ đạo giúp đỡ của Đảng ủy, các Chi bộ và Đoàn cấp trên, trong nhiệm kỳ qua Chi đoàn đã giới thiệu 01 đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Chi đoàn đã bồi dưỡng cho 02 Đảng viên dự bị chuyển Đảng chính thức đúng thời gian quy định. Ngoài ra trong nhiệm kỳ vừa qua Chi đoàn giới thiệu 02 đoàn viên ưu tú học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng để bồi dưỡng, xem xét kết nạp Đảng trong thời gian tới.

Chi đoàn tham gia tích cực nhiều cuộc thi do Đoàn khối Trung ương và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức và đã có những thành tích nhất định góp phần vào thành tích chung của Đoàn Tổng cục KTTV. Cụ thể Chi đoàn đã cử Đoàn viên đại diện cho Tổng cục KTTV tham gia hội thi văn nghệ Khối III và đạt Giải Nhất toàn đoàn. Chi đoàn cũng có đoàn viên tham gia đội bóng Tổng cục KTTV đạt giải 4 trong giải thi đấu Bóng đá khối III do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi đoàn đã tích cực hoạt động và có nhiều đóng góp trong các hoạt động của Đoàn thanh niên Tổng cục KTTV và được đoàn cấp trên đánh giá cao. Tổng kết công tác đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022 có 01 đoàn viên được nhận giấy khen của Đoàn thanh niên Bộ TNMT.

Phát biểu tại Đại hội, Đ/c Nguyễn Văn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục KTTV, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đoàn Thanh niên Khối cơ quan Tổng cục trong thời gian qua.

Trong nhiệm kỳ 2022-2024, đồng chí đề nghị Đoàn thanh niên Khối cơ quan Tổng cục cần tiếp tục phát huy vai trò xung kích sáng tạo, năng động của tuổi trẻ, tạo sức mạnh đồng bộ trong công tác Đoàn. Coi trọng công tác thi đua khen thưởng để thi đua trở thành động lực thúc đẩy phong trào. Động viên đoàn viên thanh niên tu dưỡng đạo đức, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu phục vụ các hoạt động kinh tế - xã hội ngày càng cao của Ngành KTTV. Tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào về sáng kiến kỹ thuật, sáng kiến trong công tác quản lý, báo cáo chuyên đề. Chủ động tham mưu với cấp ủy và chính quyền đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên.

Ngoài ra cần mạnh dạn đề xuất để nâng cao chỉ tiêu giới thiệu đoàn cho tổ chức đảng. Tăng cường sự phối hợp với các tổ chức khác. Huy động tận dụng đội ngũ trí thức thanh niên, đẩy mạnh hoạt động triển khai nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ mang tính thực tiễn cao phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần đưa khoa học, công nghệ trở thành một trong những động lực quan trọng hàng đầu trong hoạt động động của đoàn viên, thanh niên.

 

Các đoàn viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2024

Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2022 - 2024 ra mắt Đại hội

Đại hội tặng hoa cho các đồng chí nhiệm kỳ 2017-2022 không tái cử khóa mới

Trên tinh thần làm việc dân chủ, nghiêm túc và đúng đúng điều lệ Đoàn, đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới với những đồng chí có đủ năng lực, tư tưởng vững vàng, phẩm chất và nhiệt huyết cao để lãnh đạo Đoàn Cơ sở nhiệm kỳ 2022-2024. Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2024 gồm 05 đồng chí; đại hội cũng đã bầu 12 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn Thanh niên Tổng cục KTTV nhiệm kỳ 2022-2027. Thông qua Nghị quyết Đại hội Đoàn thanh niên Khối cơ quan Tổng cục nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: