Đề cương tuyên truyền kết quả của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Đăng ngày: 09-01-2023 | Lượt xem: 1944
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kết quả của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Cổng thông tin Tổng cục Khí tượng Thủy văn trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

Đề cương tuyên truyền kết quả của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

/upload/files/2022/Th%C3%A1ng%209/de-cuong-ky-hop-4-qh-va-hd81-tuyen-truyen-110-nam-ngay-sinh-dc-huynh-tan-phat.pdf

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: