Khối thi đua III – Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng

Đăng ngày: 30-12-2022 | Lượt xem: 2736
Chiều ngày 29/12/2022, tại Hà Nội, Khối Thi đua III của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Tổng cục Khí tượng Thủy văn làm Trưởng khối vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023.

Khối Thi đua III có 05 Tổng cục: Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV), Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Tổng cục Quản lý đất đai, với tổng số 92 đơn vị trực thuộc và  hơn 5.500 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Các đại biểu chụp ảnh tại Hội nghị

Trong năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự quan tâm sát sao của Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền (nay là Vụ Tổ chức cán bộ), cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các tập thể công chức, viên chức và người lao động, Khối Thi đua III đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao; các đơn vị trong Khối đã chủ động xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động trên cơ sở kế hoạch chung của Khối và đã đạt được những kết quả khích lệ.

Năm 2022 là một năm có ý nghĩa vô cùng đặc biệt quan trọng đối với ngành Tài nguyên môi trường; là năm tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và các kế hoạch theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ Bộ TNMT và Đảng bộ của các đơn vị trực thuộc Khối III. Đồng thời để thiết lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ TNMT (2002 - 2022) với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, hội nhập, hiệu quả”.

Khối thi đua III đã đẩy mạnh việc hưởng ứng các phong trào thi đua nhằm học tập, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động.

Tổ chức và phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị. Các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực, chống hình thức, hướng vào việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và thực sự lôi cuốn, động viên được các đơn vị trong Khối tham gia, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và quy chế văn hóa công sở; ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc được coi là khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

 Đổi mới công tác khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời và quan tâm người lao động trực tiếp; khen thưởng phản ánh đúng kết quả phong trào thi đua và có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Lê Hồng Phong phát biểu tại cuộc họp

Với sự phối hợp chủ động, trách nhiệm của 05 Tổng cục trong Khối Thi đua III, Khối đã tổ chức thành công Giải thi đấu thể thao của Khối. Qua giải thi đấu Khối Thi đua số III đã lựa chọn được nhiều hạt nhân thể thao để tập luyện, tham gia thi đấu Giải thể thao chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường và đạt được thành tích với 02 Huy chương Vàng, 04 Huy chương Đồng, 01 Huy chương Bạc toàn đoàn. Thành lập Đội văn nghệ của Khối Thi đua III gồm các hạt nhân văn nghệ của 05 Tổng cục tham gia thi đấu và biễu diễn với tinh thần cống hiến và trách nhiệm cao tại Hội diễn văn nghệ do Bộ TNMT. Tổ chức thành công Tọa đàm “Vai trò của các Nhà khoa học trẻ trong chuyển đổi số và công nghệ số lĩnh vực TNMT phục vụ phát triển bền vững” chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ TNMT….

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Lê Hồng Phong đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành về sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, sự hướng dẫn nhiệt tình của Vụ Thi đua, Khen Thưởng và Tuyên truyền cũng như sự hỗ trợ, giúp đỡ của các đơn vị thành viên trong Khối để Tổng cục Khí tượng Thủy văn hoàn thành vai trò là Trưởng Khối Thi đua III năm 2022.

Ông Trường Văn Đạt Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trường Văn Đạt Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao và hài lòng công tác hoạt động khối thi đua III. Đây là thời khắc lịch sử của năm lịch sử cho các đơn vị trong Bộ, năm 2022 là 20 năm thành lập Bộ đặt ra rất nhiều thách thức cho đơn vị làm Khối trưởng. Thông qua báo cáo của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, ông đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Khối trưởng, các công việc đặt ra từ đầu năm đã được thực hiện đầy đủ, Tổng cục KTTV đã hoàn thành tốt vai trò Khối trưởng năm 2022 góp phần không nhỏ cho toàn cảnh chung của phong trào thi đua của Bộ.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: