Báo cáo khí hậu theo mùa cho khu vực Đông Nam Á

Đăng ngày: 06-06-2021 | Lượt xem: 3135
Diễn đàn Asean Climate Outlook Forum (Diễn đàn triển vọng Khí hậu ASEAN) đã đưa ra những dự báo theo mùa từ tháng 6-8 năm 2021 cho khu vực Đông Nam Á

Diễn đàn Asean Climate Outlook Forum (Diễn đàn triển vọng Khí hậu ASEAN) đã đưa ra những dự báo theo mùa từ tháng 6-8 năm 2021 cho khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, báo cáo có đưa ra nhận xét liên quan đến các hiện tượng La Niña và lưỡng cực Ấn Độ Dương Dipole (IOD), những hiện tượng có dấu hiệu mang lại những ảnh hưởng tiêu cực. Thời gian bắt đầu và cường độ của mùa Gió mùa Tây Nam được dự đoán là ở mức trung bình với hầu hết các khu vực, mặc dù tốc độ gió có thể chậm hơn đối với một số khu vực phía Bắc. Sự phát triển của hiện tượng lưỡng cực Ấn Độ Dương có thể làm tăng cường độ gió mùa trong thời gian tới. Nhìn chung, tần suất xoáy thuận nhiệt đới được dự báo là dưới mức trung bình đối với Vịnh Bengal, trong khi gần trên mức trung bình xung quanh Biển Tây Philippines/ Biển Đông và Tây Bắc Thái Bình Dương.

Qua báo cáo, diễn đàn đã nhất trí về triển vọng theo mùa dựa trên sự đồng thuận trong một số dự báo cho khu vực Đông Nam Á từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2021:

Về lượng mưa: trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 sắp tới, dự kiến ​​lượng mưa sẽ ở mức trung bình với nhiều khu vực, bao gồm Myanmar, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Brunei Darussalam và miền bắc Philippines. Dự kiến ​​lượng mưa sẽ cao hơn mức trung bình với các khu vực thềm lục địa của Singapore, miền Trung và miền Bắc Philippines.

Dự báo lượng mưa theo mùa của Diễn đàn triển vọng Khí hậu ASEAN

Nhiệt độ: nhiệt độ không khí gần trên mức bình thường được dự đoán trên khu vực Đông Nam Á trong khoảng thời gian từ tháng 6-7 đến tháng 8 năm 2021. Các khu vực có khả năng có nhiệt độ trên mức trung bình là miền Trung Myanmar, Malaysia, Singapore, miền Trung và miền Nam Việt Nam.

ASEAN COF là một phần của mạng lưới quốc tế gồm các diễn đàn khí hậu khu vực trên toàn thế giới, diễn đàn thường xuyên đưa ra dự báo theo mùa khu vực dựa trên nghiên cứu của nhiều nhà khoa học. Những đánh giá này cung cấp các công cụ hỗ trợ quyết định ngày càng tin cậy và dễ tiếp cận cho các lĩnh vực nhạy cảm với khí hậu như nông nghiệp, y tế công cộng, quản lý nước và giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Biên dịch: Thanh Tâm

Link: https://public.wmo.int/en/media/news/seasonal-outlook-issued-southeast-asia

 

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: