Báo cáo Trích dẫn Tạp chí năm 2022 (phần cuối)

Đăng ngày: 28-06-2022 | Lượt xem: 167
Tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác trích dẫn đối với các tạp chí xuất bản nghiên cứu COVID-19.

Nâng cao tính trung thực của các nghiên cứu và giảm thiểu sự gian lận

Để hỗ trợ tính khách quan trong việc lựa chọn tạp chí và tính toàn vẹn của các báo cáo, Clarivate đã loại ba tạp chí khỏi JCR (do có những cáo buộc gian lận), chiếm 0,01% số tạp chí được liệt kê. Việc giám sát và loại trừ các tạp chí bao gồm những hành vi trích dẫn bất thường, có bằng chứng về việc tạp chí tự trích dẫn và/ hoặc khai gian lận trích dẫn quá mức. Phương pháp và các tham số về ảnh hưởng của việc tự trích dẫn của tạp chí đối với các chỉ số của JCR đã được cập nhật vào năm 2020 để tính toán tốt hơn cho các chỉ tiêu xem xét. Việc loại bỏ một tạp chí khỏi JCR không đồng nghĩa với việc loại bỏ danh sách khỏi danh mục của Web of Science.

Ngoài ra, năm nay, nhóm biên tập của Clarivate đã xác định một loại hành vi trích dẫn bất thường mới: trích dẫn quá mức. Đây hành vi tạp chí đưa một hoặc nhiều tài liệu được trích dẫn nhiều vào làm ảnh hưởng tới chỉ số JIF chung. Đây là năm đầu tiên chúng tôi chính thức xác định các tiêu chí cho việc vi phạm này và đã đưa ra quyết định cảnh báo cho sáu tạp chí thay vì loại bỏ luôn chỉ số JIF của tạp chí đó. Tuy nhiên, trong tương lai, việc tiếp tục có những hành vi vi phạm như thế này của tạp chí sẽ dẫn đến việc loại bỏ JIF.

Sự thay đổi trong chỉ số trích dẫn các bài báo khoa học (Journal impact factor - JIF) từ 2010 đến 2021

Tổng kết kết quả dữ liệu năm 2021 của báo cáo:

Báo cáo trích dẫn của Tạp chí chứa hơn 21.000 tạp chí, từ 254 hạng mục nghiên cứu và 114 quốc gia. Bao gồm:

- 12.800 tạp chí khoa học

- 6.600 tạp chí khoa học xã hội

- 3.000 tạp chí nghệ thuật và nhân văn

- Gần 13.000 tạp chí có ít nhất một ấn phẩm truy cập mở vàng

- Hơn 5.300 tạp chí xuất bản tất cả nội dung của họ thông qua truy cập mở

- 192 tạp chí lần đầu tiên nhận được Yếu tố Tác động của Tạp chí

Mỗi hồ sơ tạp chí trong JCR cung cấp một loạt các chỉ số thông tin tạp chí phong phú và cho phép người dùng lọc theo danh mục và xếp hạng. Bao gồm: chỉ số trích dẫn tạp chí, đại diện cho việc trích dẫn bình thường theo danh mục trung bình đối với các bài báo được xuất bản trong khoảng thời gian ba năm trước đó. Tất cả các tạp chí trong JCR đều đủ điều kiện nhận được chỉ số này kể từ năm 2021. Hệ số Tác động của Tạp chí, được trao cho các tạp chí trong SCIE và SSCI, và hệ số này chia tỷ lệ các trích dẫn nhận được với nội dung gần đây bằng thước đo quy mô đầu ra mang tính học thuật của tạp chí. Ngoài ra, Báo cáo trích dẫn của Tạp chí bao gồm dữ liệu mô tả như nội dung truy cập mở, các tổ chức đóng góp hàng đầu và các khu vực.

Biên dịch: Thanh Tâm

Link: https://clarivate.com/news/clarivate-names-worlds-leading-journals-with-the-2022-journal-citation-reports/

 

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: