Báo cáo về tình hình hạn hán kêu gọi phương thức quản lý mới (Phần 1)

Đăng ngày: 17-06-2021 | Lượt xem: 1140
Hạn hán đã ảnh hưởng trực tiếp đến 1,5 tỷ người trên hành tinh trong thế kỷ này, nhiều hơn bất kỳ thảm họa nào khác. Con số này sẽ tăng lên đáng kể do biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường và sự thay đổi của nhân khẩu học. Do đó, theo một báo cáo mới đây, con người cần phải có những hành động khẩn cấp để cải thiện việc quản lý và ngăn chặn hạn hán.

Báo cáo đánh giá toàn cầu về giảm thiểu rủi ro thiên tai (GAR) - Báo cáo đặc biệt về hạn hán năm 2021 cho biết hạn hán đã đe dọa đến việc đạt được Khung Sendai về giảm thiểu rủi ro thiên tai, các mục tiêu phát triển Bền vững cũng như sức khỏe và hạnh phúc của con người và hệ sinh thái.

Báo cáo của GAR năm 2021 về tình hình hạn hán toàn cầu

Theo báo cáo do Văn phòng Liên hợp quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai và Tổ chức Khí tượng Thế giới cho hay “Biến đổi khí hậu đang làm tăng nhiệt độ và phá vỡ các mô hình mưa, do đó làm tăng tần suất, mức độ nghiêm trọng và thời gian hạn hán ở nhiều vùng. Khi nhiệt độ trung bình thế giới tăng hơn 2°C, chúng ta cần phải có hành động khẩn cấp để hiểu rõ và quản lý hiệu quả hơn nguy cơ hạn hán nhằm giảm thiểu thiệt hại về cuộc sống và sinh kế của con người”. Do đó, báo cáo kêu gọi các phương pháp tiếp cận chủ động và đổi mới để quản lý rủi ro hạn hán - điều này cũng phản ánh quan điểm lâu nay của WMO nhằm vận động cho các chính sách quản lý chủ động, phối hợp và phát triển bền vững hơn để thay thế các phản ứng chắp vá do khủng hoảng hiện nay.

Hạn hán cũng là một vấn đề nghiên cứu trọng tâm của Hệ thống cảnh báo đa thiên tai toàn cầu của WMO, các nghiên cứu nhằm hỗ trợ các thành viên phát triển và củng cố Hệ thống cảnh báo đa thiên tai toàn cầu (MHEWS) của họ. Hệ thống cảnh báo sớm đa thiên tai sẽ giúp xã hội chuẩn bị và ứng phó với tất cả các loại thiên tai, bao gồm cả những thảm họa liên quan đến khí tượng thủy văn.

Hiện nay, tổ chức Khí tượng Thế giới WMO đang điều hành Liên minh Nước và Khí hậu nhằm đạt được Chương trình Nghị sự toàn cầu về Nước và Khí hậu để hỗ trợ hiệu quả hơn cho việc thích ứng, chống chịu và phát triển bền vững. Một trở ngại lớn để cung cấp các giải pháp nước hiệu quả và bền vững là thiếu thông tin về các nguồn nước hiện có, khả năng sẵn có trong tương lai và nhu cầu cung cấp lương thực và năng lượng. Những người ra quyết định đang phải đối mặt với cùng một tình huống khó xử liên quan đến rủi ro lũ lụt và hạn hán.

(Còn tiếp)

Biên dịch: Thanh Tâm

Link: https://public.wmo.int/en/media/news/drought-report-calls-new-management-approach

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: