Cập nhật thời gian tham chiếu 30 năm phản ánh sự thay đổi của khí hậu

Đăng ngày: 05-05-2021 | Lượt xem: 511
Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ NOAA đã cập nhật Chỉ tiêu Khí hậu Hoa Kỳ cho giai đoạn cơ sở 1991-2020 để cung cấp đường cơ sở mới nhất cho thông tin và dịch vụ khí hậu và tham chiếu tiêu chuẩn để so sánh các biến đổi về nhiệt độ, lượng mưa, … với số liệu trung bình 30 năm.

Động thái này phù hợp với khuyến nghị của Tổ chức Khí tượng Thế giới rằng các khoảng thời gian tham chiếu tiêu chuẩn 30 năm nên được cập nhật mỗi thập kỷ để phản ánh tốt hơn sự thay đổi khí hậu và ảnh hưởng của nó đối với trải nghiệm thời tiết hàng ngày của chúng ta. Cho đến cuối năm 2020, khoảng thời gian tham chiếu tiêu chuẩn hiện hành và được sử dụng rộng rãi nhất để tính các chỉ tiêu khí hậu là giai đoạn 30 năm là 1981-2010. Cuộc họp gần đây của Ủy ban Dịch vụ của WMO đã khuyến nghị rằng đường cơ sở mới cho 30 năm là 1991-2020, và giai đoạn này nên được thông qua trên toàn cầu và cam kết hỗ trợ các thành viên để giúp họ cập nhật số liệu của mình. Nhiều quốc gia ở Châu Âu đã chuyển sang đường cơ sở mới.

Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ NOAA đã cập nhật chỉ tiêu Khí hậu Hoa Kỳ để cung cấp đường cơ sở mới nhất cho thông tin và dịch vụ khí hậu

Nồng độ khí nhà kính gia tăng trong khí quyển đang làm thay đổi khí hậu Trái đất nhanh hơn nhiều so với trước đây. Do đó, những người ra quyết định trong các lĩnh vực và ngành nhạy cảm với khí hậu như quản lý nước, năng lượng, nông nghiệp và trồng nho khó có thể dựa trên các quyết định quan trọng về thông tin có thể đã lỗi thời. Do đó, cần phải cập nhật các tiêu chuẩn khí hậu cho các dịch vụ vận hành để ra quyết định, ví dụ như dự báo về tải lượng năng lượng cao nhất và các khuyến nghị về lựa chọn cây trồng và thời gian gieo trồng.

Tuy nhiên, với mục đích so sánh lịch sử và giám sát biến đổi khí hậu, WMO vẫn khuyến nghị tiếp tục sử dụng giai đoạn 1961-1990 để tính toán và theo dõi các bất thường khí hậu toàn cầu so với một khoảng thời gian tham chiếu cố định và phổ biến. Với mục đích của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và các mục tiêu về nhiệt độ, WMO cũng sử dụng thời kỳ tiền công nghiệp làm cơ sở để theo dõi sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu trong báo cáo Tình trạng Khí hậu Toàn cầu hàng năm của mình. Do đó, nhiệt độ trung bình toàn cầu vào năm 2020 cao hơn mức thời kỳ tiền công nghiệp (1850-1900) khoảng 1,2°C.

Các máy tính và hệ thống quản lý dữ liệu khí hậu ngày càng mạnh mẽ ngày nay giúp cho việc cập nhật thường xuyên hơn, liên quan đến việc phân tích lượng lớn dữ liệu khí hậu trở nên dễ dàng hơn nhiều. Một ưu điểm khác của các bản cập nhật suy đồi là chúng sẽ giúp cho việc kết hợp dữ liệu từ các trạm thời tiết mới được thành lập vào các tiêu chuẩn nhanh chóng hơn.

Biên dịch: Thanh Tâm

Link: https://public.wmo.int/en/media/news/updated-30-year-reference-period-reflects-changing-climate

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: