Chương trình làm việc Nairobi đã mở đường cho việc thích ứng với biến đổi khí hậu như thế nào

Đăng ngày: 11-04-2024 | Lượt xem: 445
Bản tin của Ban Thư ký về Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc đã công bố một báo cáo cho thấy một chương trình thích ứng quan trọng của Công ước khung Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu UNFCCC đã thành công trong việc góp phần xây dựng năng lực của chính phủ, cộng đồng và nhiều bên liên quan nhằm bảo vệ tốt hơn cuộc sống và sinh kế của người dân. những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới trước những tác động không thể tránh khỏi của biến đổi khí hậu.

Ảnh: Ny Menghor/Unsplash

Báo cáo này trình bày về những thành tựu của Chương trình làm việc Nairobi (NWP) trong 5 năm qua. NWP là một mạng lưới bao gồm hơn 450 tổ chức hàng đầu và đa dạng, cam kết thu hẹp khoảng cách kiến thức và nhân rộng hành động thích ứng với khí hậu ở các quốc gia và khu vực. Chương trình đã xây dựng kiến thức trong các lĩnh vực từ bảo vệ hệ sinh thái đến quản lý nước.

Youssef Nassef, Giám đốc Ban Thích ứng tại Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu, cho biết: “Khả năng của Chương trình Công tác Nairobi trong việc tập hợp các tác nhân từ tất cả các lĩnh vực và cấp độ liên quan để thu thập kiến thức và giải quyết các nhu cầu cản trở sự thích ứng ở tất cả các khu vực khác nhau và trên các hệ sinh thái chung là tốt hơn quan trọng hơn bao giờ hết”.

Những ví dụ cụ thể về những gì NWP đã mang lại

Nhiệm vụ bao trùm của NWP là không có giai đoạn thích ứng với biến đổi khí hậu nào bị chùn bước do thiếu kiến thức và thông tin.

Trong nhiều trường hợp, những kiến thức và thông tin đó vẫn còn thiếu, không đầy đủ hoặc không có sẵn ở các định dạng dễ tiếp cận, đặc biệt khi các quốc gia đang thực hiện các biện pháp để đạt được sự chuyển đổi lâu dài. Điều này có nghĩa là các kế hoạch thích ứng không được soạn thảo hoặc thực hiện một cách hiệu quả, cản trở tốc độ của các nỗ lực thích ứng ngay cả khi tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng.

NWP, thông qua hoạt động của mình ở cấp quốc gia, tiểu vùng và khu vực, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách kiến thức về thích ứng. Ví dụ, NWP đã dẫn đến việc thành lập các nhóm chuyên gia cho các khu vực có chung đặc điểm sinh thái và khí hậu hoặc có hệ sinh thái chung.

Các ví dụ đầy cảm hứng được nhóm chuyên gia NWP nêu bật về đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu bao gồm kế hoạch quản lý lưu vực đầu nguồn dựa vào cộng đồng được thực hiện trong các khu rừng ôn đới của Myanmar và việc trồng cây giống bản địa được thiết kế để giúp khu vực thích ứng với tác động của nạn phá rừng, suy thoái rừng và xói mòn đất ở Sudan

Một ví dụ khác là việc xuất bản các Giải pháp thích ứng với vùng ven biển và dựa vào thiên nhiên để thực hiện các kế hoạch thích ứng quốc gia: Cân nhắc phát triển đề xuất Quỹ khí hậu xanh của nhóm chuyên gia NWP về đại dương. Các vấn đề về đại dương và khí hậu thường gắn liền với nhau, đặc biệt đối với các Nước kém phát triển (LDC) và các Quốc đảo nhỏ đang phát triển (SIDS).

Ấn phẩm cho thấy trong Kế hoạch thích ứng quốc gia của họ, một số quốc gia đã truyền đạt ý định tăng cường nỗ lực thích ứng với hệ sinh thái đại dương nhằm thúc đẩy phát triển bền vững đồng thời bảo vệ đại dương.

Các biện pháp tập trung vào đầu tư vào đại dương và nền kinh tế “xanh” cũng như bảo vệ hệ sinh thái biển và ven biển, tập trung vào các rạn san hô và phục hồi rừng ngập mặn. Các giải pháp này có vai trò rõ ràng trong việc bảo vệ bờ biển, chống xói mòn bờ biển cũng như giảm thiểu tác động từ các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt.

Số lượng quan hệ đối tác chiến lược ngày càng tăng

NWP đã đạt được quan hệ đối tác chiến lược lâu dài cho hành động khu vực với các tổ chức và mạng lưới toàn cầu, khu vực và tiểu khu vực trong việc nâng cao kiến thức về các hệ sinh thái chung và cách bảo vệ chúng khi thực hiện hành động giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Các đối tác và chuyên gia này đại diện cho các khu vực khác nhau, các lĩnh vực kiến thức khác nhau và các tổ chức đa dạng, bao gồm các tổ chức của Người bản địa. Ví dụ, người dân ở dãy Himalaya Hindu Kush ngày càng cần phải thích ứng với lũ quét, nguồn nước cạn kiệt và suy thoái rừng. Những tác động này không chỉ giới hạn ở ranh giới chính trị của các quốc gia mà thường có tính chất xuyên biên giới, khiến cần phải chuyển sang hợp tác tiểu vùng và khu vực. Đây là một sự thay đổi mà NWP tạo điều kiện thông qua quan hệ đối tác khu vực nhằm thúc đẩy những cách thức đổi mới nhằm tăng cường khả năng phục hồi và thực hiện các hành động thích ứng thiết thực, hiệu quả và ưu tiên trong khu vực.

Các cuộc họp của các chuyên gia trong khuôn khổ Sáng kiến Kiến thức Thích ứng Lima (LAKI) thuộc NWP đã trao đổi kiến thức về các biện pháp từ khôi phục hệ sinh thái rừng và đất chăn nuôi quan trọng đến phát triển hành lang bảo tồn để kết nối môi trường sống rừng bị chia cắt và các khu bảo tồn.

Pema Gyamtsho, Tổng Giám đốc Trung tâm Quốc tế về Phát triển Miền núi Tích hợp (ICIMOD) cho biết: “LAKI là mối quan hệ đối tác chiến lược, quan trọng mà qua đó ICIMOD đang hợp tác với các đối tác khu vực để phát triển hành động thích ứng phù hợp và ứng phó với tình hình, được lãnh đạo bởi những người bị ảnh hưởng và điều đó nhạy cảm với sự khác biệt trong cách biến đổi khí hậu tác động đến các giới tính và cộng đồng khác nhau. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt bằng cách xây dựng và chia sẻ kiến thức có ảnh hưởng đến chính sách khu vực, đồng thời thúc đẩy hành động và đầu tư cho dãy Hindu Kush Himalayas xanh hơn, toàn diện hơn và thích ứng với khí hậu hơn”.

Con đường phía trước của NWP

Tại Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc COP28 năm ngoái tại Dubai, cuộc họp của các đại biểu về kiểm kê toàn cầu đã công nhận rằng tác động của biến đổi khí hậu có tính chất xuyên biên giới, do đó đòi hỏi phải xem xét và chia sẻ kiến thức trong khu vực, quản lý xuyên biên giới dựa trên thông tin về khí hậu và hợp tác về các giải pháp thích ứng toàn cầu.

NWP, dựa trên kết quả và thành tựu đạt được trong những năm qua, được đặt ở vị trí đặc biệt để tiếp tục hỗ trợ hành động thích ứng ở cấp khu vực và tiểu khu vực, đặc biệt là ở các khu vực có hệ sinh thái chung hoặc chung. Nó cũng có thể mang lại sự chuyển đổi và phát huy tiềm năng của Mục tiêu Toàn cầu về Thích ứng, hiện đang được các chính phủ điều chỉnh.

Trong tương lai, NWP sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác ở cấp khu vực và xuyên biên giới, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyên đề về miền núi và nhân rộng LAKI ở nhiều tiểu vùng hơn. Trọng tâm sẽ là tìm hiểu các cách tăng cường khả năng phục hồi và thực hiện hành động thích ứng thiết thực, hiệu quả và ưu tiên ở các khu vực. Cột mốc quan trọng tiếp theo là Hội nghị về Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc SB60 vào tháng 6, tại đó các chính phủ sẽ xem xét tiến độ thực hiện NWP.

Giới thiệu về Chương trình làm việc Nairobi

Chương trình Công tác Nairobi về tác động, tình trạng dễ bị tổn thương và thích ứng với biến đổi khí hậu (NWP) được thành lập năm 2005 tại COP11, ở Nairobi nhằm tạo điều kiện và xúc tác cho việc phát triển và phổ biến thông tin cũng như kiến thức nhằm cung cấp thông tin và hỗ trợ các chính sách và thực tiễn thích ứng, với một tập trung vào các nước đang phát triển. Kể từ đó, NWP đã thu hút các quốc gia và mạng lưới các tổ chức đối tác, chuyên gia và các tổ chức liên quan khác từ mọi lĩnh vực và khu vực trên thế giới tham gia vào việc chia sẻ thông tin và kiến thức mới nhất, nhằm thu hẹp khoảng cách kiến thức và mở rộng hành động nhằm ứng phó với kiến thức thích ứng. nhu cầu được các Bên tham gia UNFCCC và Thỏa thuận Paris xác định.

Tin ngắn: Tạp chí KTTV

Nguồn: https://unfccc.int/news/how-the-nairobi-work-programme-has-paved-the-way-for-adaptation-to-climate-change

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: