Giáo dục và đào tạo trong thời kỳ thay đổi nhanh chóng (Phần 2)

Đăng ngày: 26-11-2021 | Lượt xem: 157
Những tiến bộ mới trong công nghệ và khoa học khí tượng, thủy văn và khí hậu, cùng với tác động của đại dịch COVID-19, đã thúc đẩy những thay đổi lâu dài về việc cung cấp các dịch vụ đào tạo trong những lĩnh vực này, kéo theo những thay đổi trong các trao đổi và phối hợp.

Hội nghị đào tạo trực tuyến (SYMET) đã đồng ý một tuyên bố chung về kết quả, bao gồm một số các khuyến nghị dành cho WMO và các tổ chức quốc tế, các nhà hoạch định chính sách và chính phủ cũng như các cơ sở giáo dục và đào tạo. Tuyên bố nêu bật tầm quan trọng của việc đầu tư nhiều hơn vào giáo dục và đào tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng nhanh.

Hội nghị chuyên đề một lần nữa tán thành mạnh mẽ sáng kiến ​​WMO Global Campus như một cơ chế tăng cường hợp tác quốc tế và khu vực cần thiết để thúc đẩy nhu cầu đào tạo về khoa học và dự báo khí hậu cho hệ thống toàn cầu. “Tài liệu cuối cùng của Hội nghị chuyên đề sẽ trở thành lộ trình phát triển giáo dục trong ngành khí tượng thủy văn, thúc đẩy hợp tác giữa các trung tâm đào tạo khu vực và các ủy ban khoa học và kỹ thuật của WMO,” ​​Tiến sĩ Anna Timofeeva, Đồng Chủ tịch Ủy ban Cố vấn Quốc tế SYMET-14 cho hay. Theo bà, kết quả của Hội nghị chuyên đề bao gồm cải cách WMO theo hướng tiếp cận hệ thống toàn cầu, nhằm mục đích cải thiện các chất lượng quan sát toàn cầu một cách liền mạch về thời tiết, khí hậu, nước và ô nhiễm môi trường.

Cũng theo bà, “Giáo dục và đào tạo về khí tượng chưa bao giờ quan trọng hơn thế. Như chúng ta đã thấy tại hội nghị COP26, nhu cầu cấp bách là phải phát triển con người và công cụ để thích ứng với một khí hậu mà ở đó các hiện tượng cực đoan khí hậu phổ đang ngày càng biến hơn và gây thiệt hại nhiều hơn.

Hội nghị cũng lưu ý rằng sự hợp tác giữa các trường Đại học, trung tâm đào tạo NMHS, Trung tâm đào tạo khu vực WMO và các đối tác giáo dục và đào tạo quốc tế tạo nền tảng vững chắc cho việc tăng cường chia sẻ các phương pháp tiếp cận giảng dạy và học tập; hợp tác phát triển và cung cấp các cơ hội giáo dục và đào tạo; phát triển mô hình hoặc hệ thống công nhận, chứng nhận, đánh giá về hệ thống kiểm soát chất lượng cơ bản của chúng; và phát triển các công cụ và nền tảng dùng chung để cung cấp và giám sát / báo cáo các hoạt động giáo dục và đào tạo.

Biên dịch: Thanh Tâm

Link: https://public.wmo.int/en/media/news/education-and-training-period-of-rapid-change

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: