Hội đồng điều hành phê duyệt kế hoạch thực hiện Theo dõi khí nhà kính toàn cầu

Đăng ngày: 12-06-2024 | Lượt xem: 257
Hội đồng điều hành WMO đã phê duyệt kế hoạch triển khai Theo dõi khí nhà kính toàn cầu (G3W) nhằm tăng cường giám sát các loại khí giữ nhiệt đang gây ra biến đổi khí hậu và cung cấp thông tin về giảm thiểu khí hậu.

Kế hoạch thực hiện dự kiến ​​áp dụng cách tiếp cận theo từng giai đoạn, bắt đầu từ giai đoạn tiền vận hành từ năm 2024-2027. Hệ thống này sẽ được xây dựng trên cơ sở những nỗ lực lâu dài của WMO trong việc phối hợp quan sát và nghiên cứu khí nhà kính.

Dịch vụ giám sát khí quyển Copernicus của EU

Trọng tâm ban đầu sẽ là ba loại khí nhà kính quan trọng nhất bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của con người, đó là carbon dioxide (CO2), metan (CH4) và oxit nitơ (N2O). Việc theo dõi sẽ xem xét cả ảnh hưởng của con người và tự nhiên đến mức độ khí nhà kính trong khí quyển.

Greg Carmichael, Chủ tịch Chương trình Theo dõi Khí quyển Toàn cầu, phát biểu với Hội đồng Điều hành: “Theo dõi Khí nhà kính Toàn cầu là kết quả của một nhóm làm việc lớn kéo dài trong nhiều năm và có sự hỗ trợ mạnh mẽ của cộng đồng khoa học về khí nhà kính”.

Cơ quan Theo dõi Khí nhà kính Toàn cầu (G3W) nhằm mục đích hỗ trợ các Thành viên WMO trong các hành động giảm thiểu được thực hiện để thực hiện Thỏa thuận Paris. Nó tìm cách lấp đầy những khoảng trống thông tin quan trọng và cung cấp một khung hoạt động tích hợp, tập hợp tất cả các hệ thống quan sát trên không gian và trên bề mặt, cũng như khả năng mô hình hóa và đồng hóa dữ liệu liên quan đến giám sát khí nhà kính.

Nghị quyết của Hội đồng điều hành khuyến nghị mọi hoạt động giám sát khí nhà kính phải được thực hiện với “hoàn toàn minh bạch”, phù hợp với Chính sách dữ liệu thống nhất của WMO để trao đổi dữ liệu hệ thống Trái đất miễn phí và không hạn chế trên phạm vi quốc tế.

Theo dõi và ghi chép lại nồng độ CO2

Sự cần thiết phải cải thiện hoạt động giám sát để hỗ trợ giảm thiểu được nhấn mạnh trong một báo cáo mới từ các nhà khoa học từ Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ và Viện Hải dương học Scrips tại Đại học California, San Diego.

Theo dõi CO2 trong khí quyển tại Đài quan sát Mauna Loa. 

Mức CO2 đo được tại Đài quan sát cơ sở khí quyển Mauna Loa của NOAA bởi Phòng thí nghiệm giám sát toàn cầu của NOAA đã tăng lên mức cao nhất theo mùa chỉ dưới 427 phần triệu (426,90 ppm) vào tháng 5, khi CO2 đạt mức cao nhất ở Bắc bán cầu. Đó là mức tăng 2,9 ppm so với tháng 5 năm 2023. Khi kết hợp với mức tăng 3,0 ppm của năm 2023, giai đoạn 2022 đến 2024 đã chứng kiến ​​mức tăng lớn nhất trong hai năm so với đỉnh tháng 5 trong kỷ lục NOAA.

Gianpaolo Balsamo, Giám đốc G3W cho biết: “Nồng độ CO2 được đo lường tốt tại các đài quan sát cơ bản nhưng để cung cấp thông tin hữu ích, cần có bản đồ toàn cầu chính xác và kịp thời hơn về dòng và nồng độ CO2 ở tần suất hàng tháng và với các chi tiết không gian được phân giải đầy đủ”. Tuy nhiên, kế hoạch triển khai G3W giải quyết điều này. Nó cũng dự tính một mạng lưới hoạt động trên bề mặt và các vệ tinh chuyên dụng để giúp định lượng vị trí và thời điểm phát thải xảy ra.

Kế hoạch thực hiện do Nhóm Nghiên cứu Khí nhà kính chuẩn bị dưới sự chủ trì của Greg Carmichael và Vincent-Henri Peuch (Phó Giám đốc Khoa Copernicus tại ECMWF và Ban Thư ký WMO. Ủy ban Cơ sở hạ tầng WMO (INFCOM) đã phê duyệt Kế hoạch Thực hiện Dự thảo Giám sát Khí nhà kính Toàn cầu tại phiên họp vào tháng 4.

Hiệp định Paris

Kế hoạch thực hiện nhằm mục đích tăng cường hơn nữa sự hợp tác và phối hợp với các Thành viên, các cơ quan liên quan của Liên hợp quốc và các đối tác quốc tế khác tham gia vào các hoạt động lập mô hình và giám sát khí nhà kính, huy động các nguồn lực của đối tác và đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng cho tất cả các Thành viên đối với các nguồn lực của WMO, bao gồm cả các phương tiện để đảm bảo khả năng so sánh toàn cầu của các nguồn lực của WMO. Số liệu quan trắc khí nhà kính.

Kế hoạch nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự tham gia của các bên liên quan tại các diễn đàn quốc tế, chẳng hạn như Hội nghị các bên tham gia UNFCCC (COP), để thúc đẩy việc tiếp thu và sử dụng dữ liệu và sản phẩm do cơ sở hạ tầng này tạo ra. Tại Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc, COP28, ở Dubai, Cơ quan phụ trợ về tư vấn khoa học và công nghệ) đã đề cập rõ ràng đến sáng kiến ​​của WMO.

“SBSTA ghi nhận sáng kiến ​​mới Theo dõi khí nhà kính toàn cầu, nhằm mục đích thiết lập hoạt động giám sát toàn cầu thường xuyên và bền vững về nồng độ và dòng khí nhà kính. Ủy ban công nhận rằng sáng kiến ​​này nhằm cải thiện việc định lượng cả nguồn và bể hấp thụ khí nhà kính tự nhiên và do con người tạo ra, đồng thời bổ sung cho việc kiểm kê phát thải, lưu ý rằng các hướng dẫn về báo cáo và kiểm kê khí nhà kính đã được thông qua theo Công ước và Thỏa thuận Paris”.

Thỏa thuận Paris, được 196 Bên thông qua tại Hội nghị các Bên UNFCCC năm 2015, đặt ra các mục tiêu cụ thể về mức tăng tối đa nhiệt độ trung bình toàn cầu và chỉ ra rằng các biện pháp để đạt được mục tiêu này là thông qua việc giảm ròng lượng phát thải khí nhà kính.

Tầm nhìn của G3W phát triển sau năm 2032 với sự tuân thủ đầy đủ Chu kỳ Khung minh bạch nâng cao của Thỏa thuận Paris, sẽ cung cấp các đánh giá tiến độ hướng tới mục tiêu và tham vọng trung lập về khí hậu. G3W sẽ nhằm mục đích cung cấp thông tin hữu ích để hỗ trợ các quốc gia trong Chiến lược phát triển phát thải khí nhà kính thấp và dài hạn đang mang lại tầm nhìn dài hạn cho Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC).

 

Nhóm cố vấn chung

Nghị quyết được Hội đồng điều hành thông qua dự kiến ​​sẽ có một nhóm cố vấn chung, do Ủy ban Cơ sở hạ tầng WMO (INFCOM) và Ban Nghiên cứu WMO đồng chủ trì, để hướng dẫn thực hiện kế hoạch với sự tham gia thích hợp của các bên liên quan bên ngoài.

Nhóm cố vấn yêu cầu Tổng thư ký WMO đảm bảo, trong khuôn khổ các quy định về ngân sách và sắp xếp hành chính hiện có, các hoạt động xuyên suốt đầy đủ trong Ban Thư ký để hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch.

Để đảm bảo tính hiệu quả và nhanh chóng của việc triển khai G3W, sẽ có lời kêu gọi tất cả các thành viên WMO hỗ trợ thêm nguồn nhân lực có chuyên môn và tham gia tích cực vào Nhóm tư vấn chung và các nhóm liên quan khác sẽ hỗ trợ các hoạt động của G3W.

Tin ngắn: Tạp chí KTTV

Nguồn: https://wmo.int/media/news/executive-council-approves-global-greenhouse-gas-watch-implementation-plan

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: