Hội đồng điều hành WMO họp tăng cường và mở rộng các dịch vụ liên quan đến thời tiết, khí hậu, nước và môi trường

Đăng ngày: 14-06-2021 | Lượt xem: 576
Hội đồng điều hành của Tổ chức Khí tượng Thế giới đã tổ chức họp trực tuyến từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 6, với trọng tâm là tăng cường và mở rộng các dịch vụ liên quan đến thời tiết, khí hậu, nước và môi trường để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Cuộc họp cũng sẽ thảo luận về một bản cập nhật đối với chính sách dữ liệu của WMO, thu hẹp khoảng cách trong hệ thống quan sát toàn cầu và kế hoạch hành động cho thủy văn.

Hội đồng điều hành của WMO đã tổ chức họp trực tuyến từ ngày 14-25/6, với trọng tâm là tăng cường và mở rộng các dịch vụ liên quan đến thời tiết, khí hậu, nước và môi trường để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng

Kết quả của Hội đồng Điều hành sẽ giúp làm rõ nét hơn sự đóng góp của WMO vào chương trình nghị sự toàn cầu về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, phát triển bền vững và biến đổi khí hậu. Hội đồng điều hành sẽ đánh giá tiến độ cải cách cấu trúc của WMO để làm cho cấu trúc của WMO trở nên hợp lý hơn và phù hợp với mục đích để đối mặt với những thách thức và cơ hội của thế kỷ 21. Cuộc họp cũng sẽ thảo luận về một đánh giá toàn diện khái niệm khu vực WMO và các phương pháp tiếp cận.

Tổng thư ký WMO, Giáo sư Petteri Taalas cho biết: “Trên toàn cầu, nhu cầu về chuyên môn dự báo khí tượng thủy văn đã tăng lên trong vài năm qua. Chỉ một nửa trong số 193 Thành viên WMO có các dịch vụ cảnh báo sớm đa thiên tai hiện đại để đáp ứng thách thức của thời tiết khắc nghiệt hơn. Khoảng trống nghiêm trọng trong dữ liệu và quan sát thời tiết, đặc biệt là ở châu Phi và các quốc đảo, có tác động tiêu cực lớn đến độ chính xác nếu các cảnh báo sớm ở những khu vực đó và trên toàn cầu. Do đó, chúng tôi cần đầu tư vào các mạng lưới cơ bản”, Giáo sư Taalas cho hay.

Để đáp ứng sự tăng trưởng nhu cầu về dịch vụ và dự báo, điều tối quan trọng là phải cải thiện việc trao đổi dữ liệu về thời tiết, khí hậu, nước và đại dương và thu hút đầu tư bền vững của quan sát toàn cầu, Giáo sư Taalas nói. Hợp tác với khu vực tư nhân sẽ là chìa khóa trong việc này thông qua chiến lược Tương tác công tư đang diễn ra.

Ông nói, tài trợ cho thích ứng với biến đổi khí hậu cũng sẽ rất quan trọng và WMO sẽ tiếp tục phát triển các sáng kiến ​​để tăng cường khả năng dự báo. Tổ chức cũng sẽ thành lập một trung tâm mới về giảm thiểu rủi ro thiên tai để tăng cường hỗ trợ cho hệ thống nhân đạo của Liên Hợp Quốc, và thành lập một liên minh nước và khí hậu mới để đảm bảo một cách tiếp cận tổng hợp đối với các thách thức liên quan đến nước của biến đổi khí hậu, GS Taalas cho biết.

Biên dịch: Thanh Tâm

Link: https://public.wmo.int/en/media/news/wmo-executive-council-meets-0

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: