Hội nghị khí hậu khu vực cam kết cung cấp cảnh báo sớm cho tất cả người dân ở châu Á (Phần cuối)

Đăng ngày: 14-03-2023 | Lượt xem: 930
Hiệp hội Khu vực Châu Á của WMO rất ủng hộ sáng kiến của Liên hợp quốc nhằm đảm bảo Cảnh báo sớm cho tất cả mọi người ở những khu vực dễ bị thiên tai nhất thế giới, nơi sinh sống của hơn một nửa dân số toàn cầu.

Thay đổi cục diện

Bà Armida Salsiah Alisjahbana, Thư ký điều hành của Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP), đã vạch ra ba con đường chính dẫn đến thành công.

- Các khoản đầu tư vào hệ thống cảnh báo sớm cần phải được thông báo về rủi ro và ưu tiên các điểm nóng đã biết và mới nổi.

- Các cơ chế hợp tác mạnh mẽ phải mang lại hiệu quả kinh tế theo quy mô và đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau.

- Chúng ta cần tài trợ cho việc thích ứng biến đổi.

Theo bà: “Việc thực hiện kế hoạch đầy tham vọng này sẽ là một yếu tố thay đổi cuộc chơi giúp cứu sống nhiều người và sinh kế của một số người nghèo nhất ở khu vực dễ bị thiên tai nhất trên thế giới ở Châu Á và Thái Bình Dương”.

Bà Rola Dashti, Phó Tổng thư ký kiêm Thư ký điều hành của Ủy ban Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc tại Tây Á (ESCWA) cho biết các cơ chế như Trung tâm chính sách biến đổi khí hậu Ả Rập sẽ phát triển năng lực của các dịch vụ khí tượng và khí hậu Ả Rập để tăng cường khả năng phục hồi khí hậu.  Bà cho biết Bán đảo Ả Rập đang nóng lên với tốc độ chưa từng có và phần lớn khu vực này được dự báo sẽ trải qua ít nhất 3 tháng có nhiệt độ trên 35°C, ngưỡng mà cơ thể con người không thể tự làm mát được nữa. “Trong hoàn cảnh này, chúng tôi không thể đứng yên. Cùng nhau, chúng ta phải phát triển các hệ thống cảnh báo sớm đa nguy hiểm để hỗ trợ con người và Hành tinh.”

Tập trung vào hợp tác

Tuyên bố Abu Dhabi kêu gọi các cơ quan, quỹ và chương trình của Liên hợp quốc, các tổ chức liên chính phủ, tổ chức khu vực, tổ chức chính phủ, đối tác phát triển, tổ chức phi chính phủ, khu vực tư nhân và học viện tiếp tục hợp tác với WMO và các Thành viên của tổ chức này để đạt được Cảnh báo sớm cho tất cả mọi người, tiếp tục phát triển Sáng kiến giám sát khí nhà kính và tham gia phát triển mô hình khí hậu quy mô km để hỗ trợ các sáng kiến này.

Tuyên bố Abu Dhabi cũng khuyến nghị tất cả các Thành viên WMO:

- Xây dựng năng lực ứng phó của quốc gia và cộng đồng bằng cách hỗ trợ xây dựng chính sách và luật pháp quốc gia để đảm bảo lồng ghép các Hệ thống Cảnh báo Sớm

- Xây dựng năng lực về các cảnh báo sớm hiệu quả và có thẩm quyền ở các định dạng phù hợp, chẳng hạn như Giao thức cảnh báo chung (CAP), cho tất cả những người dùng chính bao gồm phương tiện truyền thông và tất cả các mối nguy hiểm

- Thu thập và kết hợp một cách có hệ thống dữ liệu về mức độ phơi nhiễm và tính dễ bị tổn thương thu được từ các đánh giá rủi ro, dữ liệu về thiệt hại và tổn thất do thiên tai để phát triển các cảnh báo dựa trên tác động, hỗ trợ cho trụ cột đầu tiên của Hệ thống cảnh báo sớm đa nguy cơ về kiến thức và quản lý rủi ro thiên tai;

- Thu hẹp khoảng cách quan sát để đáp ứng nhu cầu toàn cầu, khu vực và quốc gia, vốn rất quan trọng đối với các dự đoán cho mọi khoảng thời gian, bằng cách thiết lập Mạng quan sát cơ bản toàn cầu (GBON), với sự hỗ trợ của các đối tác phát triển đa phương và song phương và các cơ chế tài trợ như Quỹ tài trợ quan sát có hệ thống (SOFF).

Biên dịch: Tạp chí KTTV

Nguồn: https://public.wmo.int/en/media/news/regional-conference-commits-early-warnings-all-asia

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: