Các dịch vụ thời tiết và khí hậu tương lại

Đăng ngày: 09-06-2021 | Lượt xem: 767
WMO đã tổ chức một phiên đối thoại cấp cao về tương lai của dự báo thời tiết và khí hậu như một phần trong nỗ lực không ngừng của tổ chức nhằm tăng cường hợp tác và tương tác Công-Tư (PPE) nhằm hỗ trợ thích ứng với khí hậu, phát triển bền vững và xây dựng khả năng chống chịu.

WMO đã tổ chức một phiên đối thoại cấp cao về tương lai của dự báo thời tiết và khí hậu như một phần trong nỗ lực không ngừng của tổ chức nhằm tăng cường hợp tác công tư (PPE) hỗ trợ thích ứng với khí hậu, phát triển bền vững và xây dựng khả năng chống chịu.

Sách trắng sắp tới của OCP “Tương lai của các dịch vụ khí tượng thủy văn quốc gia” sẽ đưa ra các kịch bản hướng dẫn cho việc lập kế hoạch các dịch vụ thời tiết và khí hậu

Phiên họp cấp cao thứ hai của Diễn đàn tham vấn mở, được tổ chức vào ngày 26-27/5, tập trung vào hai thách thức lớn ưu tiên: tương lai của dự báo thời tiết và khí hậu; các vai trò và trách nhiệm đang phát triển - tương lai của Dịch vụ Khí tượng Thủy văn Quốc gia (NMHSs). Phiên họp được chủ trì bởi Tổng thư ký WMO, Giáo sư Petteri Taalas và Chủ tịch WMO, Giáo sư Gerhard Adrian, cũng như tập hợp các nhà lãnh đạo từ NMHS, các công ty tư nhân, nhà cung cấp thiết bị khí tượng, cộng đồng các nhà nghiên cứu và các viện nghiên cứu. Nhu cầu về thông tin dự báo thời tiết và khí hậu đã tăng nhanh trong thập kỷ qua và sẽ còn tăng nhanh hơn nữa trong những năm tới do các rủi ro về thời tiết, khí hậu, nước và các rủi ro môi trường khác ngày càng gia tăng.

Việc tạo ra và cung cấp các dịch vụ này đã được cách mạng hóa bởi hệ thống siêu máy tính, công nghệ vệ tinh và viễn thám, các thiết bị di động thông minh. Tỷ lệ gia tăng trong những tiến bộ này đến từ khu vực tư nhân. “Không còn nghi ngờ gì nữa, những năm 2020 sẽ mang lại những thay đổi đáng kể cho cộng đồng thời tiết, khí hậu và nước: một mặt thông qua tiến bộ nhanh chóng của khoa học và công nghệ, mặt khác thông qua bối cảnh thay đổi nhanh chóng của các bên liên quan với khả năng và vai trò ngày càng tăng”, Tổng thư ký WMO, Giáo sư Petteri Taalas cho hay. Ông nói: “Những thay đổi như vậy sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất và sử dụng các sản phẩm dự báo thời tiết và khí hậu.

Trong khi các Dịch vụ Khí tượng Thủy văn Quốc gia ở tất cả 193 Thành viên WMO vẫn là các tổ chức công được chính phủ chỉ định để cung cấp các dịch vụ khí tượng và các dịch vụ liên quan, nhiều nhà cung cấp khác đã tham gia vào lĩnh vực dự báo thời tiết trong những thập kỷ gần đây, bao gồm các tổ chức liên chính phủ như ECMWF, các công ty khu vực tư nhân,...

Thập kỷ 2021-2030: những thay đổi đáng kể được dự đoán trong vai trò và hoạt động của tất cả các bên liên quan trong doanh nghiệp thời tiết và khí hậu bao gồm NMHSs; câu hỏi về vai trò và trách nhiệm của NMHS là câu hỏi trọng tâm mà chúng ta nên thảo luận liên tục; NMHS cần trở nên hướng tới xã hội nhiều hơn; Sự đa dạng lớn trong khuôn khổ pháp lý và thể chế mà theo đó các NMHS được thiết lập và hoạt động ở các quốc gia khác nhau sẽ vẫn còn và sẽ không có “một quy mô phù hợp với tất cả”; một thách thức chung đối với NMHS là làm thế nào để tham gia với các bên liên quan khác trong một doanh nghiệp đa lĩnh vực sẽ phục vụ xã hội tốt hơn và sẽ sử dụng tốt hơn các nguồn lực sẵn có. Sách trắng sắp tới của OCP “Tương lai của các dịch vụ khí tượng thủy văn quốc gia” sẽ cố gắng giải quyết những vấn đề này và đưa ra các kịch bản hướng dẫn cho việc lập kế hoạch trung và dài hạn của các nhà ra quyết định.

Biên dịch: Thanh Tâm

Link: https://public.wmo.int/en/media/news/future-of-weather-and-climate-services

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: