Quảng Nam bổ sung các trạm thủy văn, đo mưa

Đăng ngày: 20-11-2023 | Lượt xem: 1438
Theo Quyết định số 3157/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, sẽ thành lập 7 trạm thủy văn độc lập, 4 trạm thủy văn kết hợp tài nguyên nước và 14 trạm đo mưa thuộc Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ và Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ.

Trong đó, tỉnh Quảng Nam sẽ được thành lập 05 trạm thủy văn tại Thác Cạn, Sông Thanh (Nam Giang), Hà Tân (Đại Lãnh, Đại Lộc), Cửa Đại (Hội An) và Tiên Phước; 04 trạm thủy văn kết hợp tài nguyên nước tại hồ Sông Bung 2 (xã Zuôih, Nam Giang), hồ sông Tranh 2 (xã Trà Tập, Nam Trà My), hồ A Vương (Prao, Đông Giang) và hồ Đắc Mi 4 (xã Phước Chánh, Phước Sơn).

Cùng đó, sẽ thành lập 11 trạm đo mưa tại Trà Giác (Bắc Trà My), Trà Nam (Nam Trà My), Phước Mỹ, Phước Thành (Phước Sơn), Zuôih, Tà Bhing (Nam Giang), Bhalee, Dang, A Xan (Tây Giang), Sông Kôn (Đông Giang) và Phước Trà (Hiệp Đức).

Danh mục các trạm khí tượng thủy văn này được đầu tư từ Tiểu dự án “Đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc, giám sát tài nguyên nước và tăng cường công tác điều phối việc vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và lưu vực sông Cả” Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập, dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB 8).

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở ngành, huyện thị liên quan phối hợp với Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai việc thành lập các trạm thủy văn và trạm đo mưa trên địa bàn Quảng Nam.

Tạp chí KTTV tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: