Thông tư 13 Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng

Đăng ngày: 03-11-2023 | Lượt xem: 1120
Thông tư 13/2023/TT-BTNMT được Bộ Tài nguyên ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2023. Thông tư này quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng.hông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn của trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng.
  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: