Diễn đàn chuyên gia tăng cường hỗ trợ các nước đang phát triển trong việc báo cáo minh bạch hành động vì khí hậu

Đăng ngày: 05-04-2024 | Lượt xem: 496
Năm nay là năm quan trọng để thực hiện khuôn khổ minh bạch nâng cao (ETF) vì các quốc gia phải nộp báo cáo minh bạch hai năm một lần (BTR) đầu tiên. Diễn đàn không chính thức lần thứ 6 được Nhóm chuyên gia tư vấn (CGE) triệu tập vào tháng 2 đã quy tụ hơn 150 người tham gia từ các nước đang phát triển, các chuyên gia quốc gia từ Andorra, Armenia và Ghana và các nhà cung cấp hỗ trợ như CBIT-GSP, FAO, ICAT và UNDP để trao đổi những hiểu biết sâu sắc về việc chuẩn bị BTR. Các cuộc thảo luận cũng cung cấp thông tin về kế hoạch hoạt động năm 2024 của CGE nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển.

Theo ETF, các Bên được yêu cầu gửi BTR hai năm một lần, hạn nộp đầu tiên là vào ngày 31 tháng 12 năm 2024. BTR rất quan trọng để theo dõi tiến trình theo Thỏa thuận Paris và duy trì các cam kết hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C. Xiang Gao, Chủ tịch CGE cho biết: “Hỗ trợ các nước đang phát triển là rất quan trọng để tạo điều kiện thực hiện thành công khuôn khổ minh bạch nâng cao và CGE sẽ hỗ trợ các nước đang phát triển trong nỗ lực minh bạch của họ”.      

Nabeel Munir, Chủ tịch Cơ quan phụ trách thực hiện (SBI), cho biết: “Sự minh bạch cho phép đối thoại trung thực về khí hậu toàn cầu về các lĩnh vực tiến bộ và kết quả có tác động. Điều này khuyến khích tất cả mọi người làm nhiều hơn nữa.” Ông khen ngợi sự đóng góp kéo dài 25 năm của CGE trong việc cung cấp cho các nước đang phát triển lời khuyên và hỗ trợ về tính minh bạch, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục hỗ trợ này.

Diễn đàn đã giới thiệu báo cáo đánh giá nhu cầu xây dựng năng lực CGE gần đây nhất, trong đó nêu bật tính sẵn có của dữ liệu chất lượng, quy trình thu thập và năng lực kỹ thuật, công cụ và sắp xếp thể chế là những thách thức hàng đầu đối với các nước đang phát triển khi báo cáo về các hành động khí hậu và nhu cầu hỗ trợ. Xây dựng năng lực thể chế, đặc biệt đối với các nước kém phát triển nhất và các quốc gia đảo nhỏ đang phát triển, đồng thời cung cấp các công cụ và phương pháp thực tế cũng được xác định là những lĩnh vực quan trọng cần cải thiện.

Diễn đàn cũng nêu bật các bài thuyết trình từ các nước đang phát triển và tổ chức các buổi thảo luận với các nhà cung cấp hỗ trợ. Nhấn mạnh vào việc điều chỉnh hỗ trợ phù hợp với những thách thức và ưu tiên của các nước đang phát triển, thúc đẩy đối thoại và tránh sự trùng lặp trong các nỗ lực.

Donald Cooper, Giám đốc Ban Minh bạch về Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc, ca ngợi CGE vì những nỗ lực đáng khen ngợi trong nhiều năm hỗ trợ các nước đang phát triển về các vấn đề minh bạch, điều này đã nhận được sự đánh giá cao từ các Bên. Ông khuyến khích CGE duy trì động lực tích cực trong công việc của mình. Các thành viên Nhóm chuyên gia tư vấn (CGE) và nhân viên Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu tại cuộc họp CGE lần thứ 11.

Nguồn: Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc

Sau khi kết thúc diễn đàn không chính thức, CGE đã tổ chức cuộc họp lần thứ 11 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024.

Kế hoạch làm việc cho thấy sự hỗ trợ kỹ thuật của CGE tập trung vào việc sử dụng các công cụ báo cáo ETF và thúc đẩy việc học tập và đánh giá ngang hàng để chuẩn bị và nộp BTR. CGE cũng sẽ tăng cường hoạt động liên lạc, tiếp cận cộng đồng và nỗ lực hợp tác với các nhóm và tổ chức chuyên gia khác. Là một phần của những nỗ lực này, CGE sẽ làm việc với Ủy ban Tuân thủ và Thực thi Thỏa thuận Paris (PAICC) để đảm bảo hiểu rõ về thời hạn nộp BTR và các thủ tục liên quan để các nước đang phát triển hoàn thành BTR kịp thời.

Tất cả những điều này sẽ mở đường cho các nước đang phát triển tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chất lượng báo cáo minh bạch và nộp BTR trước cuối năm 2024. Jigme, Giám đốc Ban Minh bạch, tái khẳng định cam kết của ban thư ký trong việc giúp CGE nâng cao nhiệm vụ của mình.

Được thành lập vào năm 1999, CGE có nhiệm vụ cung cấp tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho các Bên là các quốc gia đang phát triển nhằm nâng cao năng lực thể chế và kỹ thuật của họ để chuẩn bị và nộp các thông tin quốc gia, báo cáo cập nhật hai năm một lần, kiểm kê khí nhà kính quốc gia và BTR, nếu có, nhằm mục đích tạo điều kiện cải thiện báo cáo của họ theo thời gian.

Tin ngắn: Tạp chí KTTV

Nguồn: https://unfccc.int/news/expert-forum-strengthens-support-to-developing-countries-in-transparent-reporting-of-climate-action

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: