Xây dựng năng lực quốc gia để tiếp cận nguồn tài trợ cho thích ứng

Đăng ngày: 04-04-2024 | Lượt xem: 507
Khi biến đổi khí hậu gia tăng, các quốc gia phải thực hiện các kế hoạch quan trọng nhằm xây dựng khả năng phục hồi trước các tác động của biến đổi khí hậu. Để làm được điều này, họ cần cả nguồn vốn phù hợp cũng như năng lực và bí quyết quốc gia để tiếp cận nguồn vốn sẵn có. Đây là kết luận quan trọng của cuộc đối thoại trực tuyến mới đây của Ủy ban thích ứng với biến đổi khí hậu của UNFCCC.

Cần có kinh phí cho các biện pháp thích ứng, từ xây dựng đê biển chống lại mực nước biển dâng cao đến tăng khả năng phục hồi của hệ thống y tế của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các cơn bão và sóng nhiệt thường xuyên và nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Mariam Allam - đồng Chủ tịch Ủy ban Thích ứng của UNFCCC cho biết: “Việc chuyển đổi của nhiều quốc gia từ lập kế hoạch sang thực hiện thích ứng đòi hỏi nhiều nguồn tài chính hơn và năng lực của các quốc gia được nâng cao để tiếp cận toàn bộ các nguồn và công cụ tài chính sẵn có thông qua các chiến lược dài hạn tương ứng của quốc gia”.

UNDP

Các quốc gia nắm bắt các ưu tiên thích ứng của mình, đặc biệt là trong các cam kết hành động khí hậu quốc gia (đóng góp do quốc gia tự quyết định, hay NDC) và kế hoạch thích ứng quốc gia (NAP).

Sáu tham luận viên của cuộc đối thoại đã đồng tình về một yếu tố quan trọng trong việc phát triển các chiến lược nhằm đạt được khả năng tiếp cận tài chính tốt hơn cho việc thích ứng: làm cho giá trị của khả năng phục hồi trở nên rõ ràng hơn trong quá trình ra quyết định. Điều này đòi hỏi năng lực giải thích và áp dụng dữ liệu khí hậu cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác giữa các bên liên quan khác nhau.

Ví dụ, Fiji có chiến lược tài chính khí hậu quốc gia nhằm xác định chính xác các dự án phù hợp nhất để bảo vệ các cộng đồng đang gặp rủi ro của đất nước. Nó được tạo ra thông qua tham vấn rộng rãi với gần như tất cả các bộ của chính phủ và các đối tác phát triển của các nước. Chiến lược này dựa trên phân tích về số tiền mà đất nước sẽ cần để đáp ứng các mục tiêu về khí hậu, và nó xem xét những dự án nào đã nhận được hỗ trợ tài chính. Ở Fiji, chính phủ đã nhận được yêu cầu hỗ trợ từ khoảng 120 cộng đồng để xây tường chắn sóng nhưng thiếu kinh phí để xây dựng tất cả.

Các bộ khác nhau đã thu thập và chia sẻ dữ liệu về các cộng đồng này, điều này cho phép chính phủ ưu tiên những cộng đồng nào sẽ nhận tường chắn sóng để bảo vệ trước mực nước biển dâng cao, và những cộng đồng nào sẽ cần phải di dời toàn bộ.

Tại Peru, Colombia và Brazil, một dự án chung mang tên Thích ứng đầu tư công với biến đổi khí hậu ở Mỹ Latinh đã giúp thuyết phục các bộ đầu tư nguồn lực công theo cách giúp xây dựng khả năng phục hồi trước biến đổi khí hậu. Ví dụ, nghiên cứu được tiến hành ở Peru sau một hiện tượng thời tiết cực đoan liên quan đến El Niño để xác định các đặc điểm chính của cơ sở hạ tầng (đặc biệt là đường và cầu) vẫn còn nguyên vẹn.

Đại diện của các quốc gia đã đến thăm các tổ chức đối tác của nhau nhằm mục đích tích hợp những hiểu biết chung vào công việc của họ.

Tăng cường năng lực diễn giải và áp dụng dữ liệu khí hậu cho các đề xuất tài trợ. Khả năng diễn giải và áp dụng hiệu quả dữ liệu khí hậu là cần thiết để soạn thảo các đề xuất cho các quỹ thích ứng quốc tế và để thiết lập các điều kiện thuận lợi cho các loại hình tài chính phù hợp với khả năng phục hồi khác được luân chuyển.

Để đạt được mục tiêu này, hai khuôn khổ đã được tham chiếu trong cuộc đối thoại trực tuyến có thể giúp hướng dẫn các quốc gia thực hiện các bước cần thiết nhằm thiết lập một môi trường giúp các loại tài chính thích ứng khác nhau có thể được luân chuyển: khuôn khổ đầu tư thích ứng với khí hậu của OECD và Quỹ Khí hậu Xanh và Khung kế hoạch và huy động đầu tư khí hậu của đối tác NDC. Cả hai đều đang được phát triển và sẽ sớm mang đến cho các quốc gia cơ hội phân tích tình hình của chính họ và điều hướng các hướng dẫn, công cụ và cơ hội hỗ trợ quan trọng mà họ có thể tiếp cận để phát triển chiến lược đầu tư và tài chính cá nhân của mình.

Ngoài ra, các bài học từ quá trình triển khai chương trình sẵn sàng của GCF trước đây được phản ánh trong chiến lược sẵn sàng mới được thông qua gần đây 2024-2027. Chiến lược mới sẽ đóng góp quan trọng vào việc phát triển năng lực quốc gia cần thiết để thực hiện các biện pháp thích ứng, ví dụ: bằng cách cung cấp hỗ trợ dài hạn và một cửa sổ cụ thể cho các thực thể truy cập trực tiếp, cùng với những thực thể khác. Trong tương lai, cần có nhiều cơ hội tham vấn và trao đổi kinh nghiệm hơn để giúp thu hẹp khoảng cách tài chính thích ứng ngày càng tăng khi ngày càng có nhiều quốc gia bắt tay vào hành trình thực hiện các kế hoạch và chiến lược thích ứng với khí hậu.

Tin ngắn: Tạp chí KTTV

Nguồn: https://unfccc.int/news/building-country-capacities-to-access-funding-for-adaptation

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: