Lạng Sơn xây dựng mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng

Đăng ngày: 30-01-2024 | Lượt xem: 832
Xác định nhu cầu về thông tin, dữ liệu KTTV ngày càng gia tăng và trở nên cấp bách trong các hoạt động phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, quản lý, bảo vệ môi trường, ứng phó BĐKH, UBND tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, đề án Xây dựng mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng trên địa bàn tỉnh là một trong những danh mục dự án ưu tiên nhằm thích ứng với BĐKH.

Hiện nay, toàn tỉnh Lạng Sơn có 9 trạm KTTV, gồm 3 trạm thủy văn, 6 trạm khí tượng thuộc mạng lưới trạm KTTV quốc gia 4 công trình hồ chứa thủy điện và 96 công trình đập, hồ chứa thủy lợi lớn và vừa thuộc đối tượng các công trình phải thực hiện quan trắc KTTV.

Xác định nhu cầu về thông tin, dữ liệu KTTV ngày càng gia tăng và trở nên cấp bách trong các hoạt động phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, quản lý, bảo vệ môi trường, ứng phó BĐKH, UBND tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, đề án Xây dựng mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng trên địa bàn tỉnh là một trong những danh mục dự án ưu tiên nhằm thích ứng với BĐKH. Mục tiêu của đề án nhằm bảo đảm thống nhất, đồng bộ với mạng lưới quan trắc KTTV quốc gia, đáp ứng nhu cầu thu thập và cung cấp thông tin, số liệu điều tra cơ bản về KTTV trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025, với các hồ chứa lớn, vừa và nhỏ, Lạng Sơn sẽ xây dựng, lắp đặt các trạm đo mưa trên lưu vực, trạm đo mực nước tại thượng lưu đập tràn xả lũ. Đối với 11 hồ, đập dâng có chiều cao trên 5m, xây dựng, lắp đặt trạm đo mưa, trạm đo mực nước thượng hạ lưu tại đập tràn.

Giai đoạn 2026 - 2030, từng bước hoàn thành trang bị hệ thống giám sát, đo đạc tự động đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo, bảo đảm nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Tuy nhiên, là tỉnh miền núi biên giới, kinh tế còn nhiều khó khăn, Lạng Sơn đang cân đối, bố trí các nguồn kinh phí để sớm triển khai đề án và các nội dung kế hoạch đã đề ra.

UBND tỉnh đã thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ, quy định trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động KTTV, bảo đảm tính chặt chẽ, tuân thủ các quy định của pháp luật. Đồng thời, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp và trao đổi thông tin, dữ liệu KTTV, từng bước hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo thiên tai được thực hiện đúng quy định, đảm bảo truyền tin kịp thời đến cơ quan, đơn vị, nhân dân trong tỉnh để chủ động ứng phó, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai trên toàn tỉnh.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: