Tổng cục Khí tượng Thủy văn làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về công tác kiểm tra thi hành pháp luật KTTV tại tỉnh Nam Định

Đăng ngày: 21-09-2022 | Lượt xem: 1497
Sáng ngày 21/9/2022, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Đặng Thanh Mai, Trưởng Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc trực tuyến với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về kế hoạch kiểm tra và lịch trình kiểm tra cụ thể đối với công tác kiểm tra thi hành pháp luật KTTV tại tỉnh Nam Định.

Bà Đặng Thanh Mai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV phát biểu tại buổi làm việc

Tại cuộc họp, Ông Phan Trường Duân, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Mạng lưới KTTV đã báo cáo Đoàn và Sở TN&MT tỉnh Nam Định về thành phần của Đoàn cũng như kế hoạch kiểm tra cụ thể.

Tổng cục KTTV tổ chức kiểm tra tình hình chấp hành các quy định pháp luật KTTV năm 2022 tại tỉnh Nam Định, gồm các nội dung sau:

Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật KTTV đối với chủ công trình phải quan trắc và cung cấp thông tin dữ liệu KTTV:  Làm việc với Chủ công trình Vườn quốc gia Xuân Thủy vào ngày 22/9

Kiểm tra việc khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV của các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và Kiểm tra việc khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV của các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 32 Luật Khí tượng thủy văn và kiểm tra việc thẩm định, thẩm tra nguồn gốc số liệu KTTV tại các dự án trong giai đoạn từ 01/01/2018 - 31/12/2021: 13 Dự án đầu tư và dự kiến kiểm tra vào chiều ngày 22/9

Làm việc với Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định: Thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật KTTV đối với chủ công trình phải quan trắc và cung cấp thông tin dữ liệu KTTV; kết quả kiểm tra việc khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV của các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và trao đổi, thảo luận về tình hình triển khai, thi hành các văn bản quy phạm pháp luật và trách nhiệm quản lý nhà nước lĩnh vực KTTV trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Hai bên đã thống nhất về thời gian, lịch trình và kế hoạch làm việc của Đoàn tại Nam Định.

Toàn cảnh cuộc họp

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: