THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP THÁNG 4 NĂM 2022

Đăng ngày: 04-05-2022 | Lượt xem: 874
Tháng 4 năm 2022

Xem chi tiết tại đây: /upload/files/2022/Th%C3%A1ng%204/tbktnn-t42022.pdf

Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: