Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2024

Đăng ngày: 04-04-2024 | Lượt xem: 406
Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-TCKTTV ngày 14 tháng 3 năm 2024, Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2024

Nội dung Quyết định và Phụ lục về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2024 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại:

/upload/files/2024/TBNN/Thang/4/2024-qd-ban-hanh-ke-hoach-dao-tao-nam-2024-signed.pdf

/upload/files/2024/TBNN/Thang/4/17-3-24-phu-luc-ke-hoach-dao-tao-boi-duong-nam-2024-cua-tong-cuc-signed.pdf

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: