Sự kiện, ngày lễ KTTV

Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam 03/10/1945 – 03/10/2021 (30/09/2021)

Giải thưởng về KTTV

Trao giải Cuộc thi “Khí tượng Thủy văn trong em” (23/03/2022)

Phổ biến kiến thức

Trải nghiệm tìm hiểu công việc của dự báo viên tại Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (21/07/2022)

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

Thư mời về việc viết bài đăng trên các số tạp chí tiếng Việt và tiếng Anh của Tạp chí Khí tượng Thủy văn năm 2022 (15/10/2021)

  • Thư ngỏ (29/04/2021)
    Tạp chí Khí tượng Thủy văn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn, thực hiện chức năng là cơ quan ngôn luận giúp Tổng cục...

Thông tin báo chí

Quy định mới về quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông (29/07/2022)

Khí tượng thế giới

New Zealand: Dự báo mưa lớn vẫn tiếp diễn tại thành phố Auckland (30/01/2023)

75 năm ngày truyền thống KTTV

CUỘC THI

Kết quả Vòng sơ khảo Cuộc thi “Khí tượng Thủy văn trong em” (27/02/2022)