Tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ ngày 14-17/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, trong đó có thể xuất hiện các điểm mưa lớn cục bộ cường suất cao từ 100-150mm/24 giờ; nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu tại các vùng trũng thấp, ngập úng cục bộ tại đô thị. Trên các sông thuộc lưu vực sông Thao, sông Đà, sông Lô có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ.

Ngày đăng: 11/06/2024

Triển khai Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày 18/05/2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 428/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày đăng: 10/06/2024

Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2024

Thực hiện văn bản số 3214/BTNMT-BHĐVN-TTTT ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Bộ Tài nguyên Môi trường về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2024, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

Ngày đăng: 07/06/2024

Kế hoạch thực hiện giữa Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Cục Thủy văn và Tài nguyên nước tỉnh Vân Nam và Cục Thủy văn, Khu tự trị Dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

Quyết định Về việc ký các Kế hoạch thực hiện giữa Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Cục Thủy văn và Tài nguyên nước tỉnh Vân Nam và Cục Thủy văn, Khu tự trị Dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc về trao đổi thông tin thủy văn mùa lũ.

Ngày đăng: 05/06/2024

Tổng cục Khí tượng Thủy văn thực hiện hướng dẫn, triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình

Thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; Quyết định số 363/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, đồng thời để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Ngày đăng: 29/05/2024

Tổng cục Khí tượng Thủy văn hưởng ứng các hoạt động Ngày Môi trường thế giới (05 tháng 6); Tháng hành động vì Môi trường năm 2024

Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2024 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá” (Land restoration, desertification and drought resilience) nhằm kêu gọi các quốc gia trên toàn cầu cùng chung tay hướng tới những mục tiêu phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa và khả năng chống hạn, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, bảo vệ tự nhiên, tăng cường sinh kế và an ninh lương thực cho hàng tỷ người trên toàn thế giới.

Ngày đăng: 29/05/2024

Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2024

Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6 hàng năm) do Liên hợp quốc thông qua thể hiện sự nỗ lực, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới cùng bảo tồn, phát triển bền vững biển và đại dương; cùng tôn vinh những giá trị của đại dương cho sự sống, cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của nhân loại.

Ngày đăng: 29/05/2024

Hướng dẫn tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Thực hiện Công văn số 3045/BTNMT-KHCN ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024 (KHCN), Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đề nghị các đơn vị nghiên cứu, triển khai các nội dung như sau:

Ngày đăng: 16/05/2024

Kế hoạch Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ

Để sẵn sàng chủ động, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra và đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin dự báo khí tượng thủy văn phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các cấp, ngành, địa phương và nhân dân, Đài Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) khu vực Nam Bộ xây dựng Kế hoạch tăng cường công tác cảnh báo, dự báo phòng chống thiên tai (PCTT) với các nội dung sau:

Ngày đăng: 12/05/2024

Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động trong Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2024

Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2024 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá” (Land restoration, desertification and drought resilience) nhằm kêu gọi các quốc gia trên toàn cầu cùng chung tay hướng tới những mục tiêu phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa và khả năng chống hạn, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, bảo vệ tự nhiên, tăng cường sinh kế và an ninh lương thực cho hàng tỷ người trên toàn thế giới

Ngày đăng: 12/05/2024

Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quyết định triển khai về việc phân công Trưởng, Phó các Khối thi đua năm 2024

Căn cứ vào Quyết định số 185/QĐ-TCKTTV ngày 07 tháng 05 năm 2024 Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quyết định triển khai về việc phân công Trưởng, Phó các Khối thi đua năm 2024

Ngày đăng: 08/05/2024

Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, văn phòng và công vụ năm 2024

Căn cứ vào Quyết định số 184/QĐ-TCKTTV ngày 06 tháng 05 năm 2024 Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, văn phòng và công vụ năm 2024

Ngày đăng: 07/05/2024

Quyết định Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khí tượng thuỷ văn sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng năm 2024

Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khí tượng thuỷ văn (không có khấu hao tài sản cố định) sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng năm 2024 theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn thực hiện.

Ngày đăng: 06/05/2024

Kế hoạch Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia năm 2024

Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-TCKTTV ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành Quy định về công tác kiểm tra phòng, chống thiên tai và kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia. Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và kỹ thuật mạng lưới trạm KTTV quốc gia năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau:

Ngày đăng: 06/05/2024

Công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ mùa mưa lũ năm 2024

Thực hiện công văn số 412/KH-TCKTTV ngày 15/4/2024 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia năm 2024. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ báo cáo công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất và chuyên môn nghiệp vụ cho mùa mưa lũ năm 2024 như sau:

Ngày đăng: 04/05/2024

Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 của Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Lào Cai.

Thực hiện Văn bản số 1663/BTNMT-TTTT ngày 16/3/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2024. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và báo cáo kết quả hưởng ứng của các ngành, đơn vị và các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

Ngày đăng: 03/05/2024

Kết quả công tác cải cách hành chính (tính từ 01/01/2023 đến 31/12/2023) của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 bao quát 7 nội dung về CCHC với 38 nhiệm vụ/hoạt động để tổ chức thực hiện; đồng thời, Tổng cục đã hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác CCHC của đơn vị. Đến nay, 100% các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2023 và tổ chức triển khai thực hiện.

Ngày đăng: 03/05/2024