Chỉ đạo điều hành

Hội nghị Tổng kết tình hình Khí tượng Thủy văn năm 2023; nhận định tình hình mưa, lũ năm 2024 và đánh giá thực thi pháp luật khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ. (15/04/2024)

Thông báo của Tổng cục

Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng (17/04/2024)

Hoạt động Đảng, đoàn thể

Công đoàn Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn phát động Giải thể thao Khối cơ quan trụ sở Hà Nội (18/04/2024)

Phóng sự ảnh

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trồng cây gây rừng: Bộ TN-MT sẽ tôn vinh các sáng kiến, cách làm hay (10/02/2022)