Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 của Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Lào Cai.

Đăng ngày: 03-05-2024 | Lượt xem: 368
Thực hiện Văn bản số 1663/BTNMT-TTTT ngày 16/3/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2024. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và báo cáo kết quả hưởng ứng của các ngành, đơn vị và các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

- Các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới, Ngày khí tượng thủy văn thế giới năm 2024 được tổ chức theo hình thức tuyên truyền chủ yếu qua phương tiện thông tin đại chúng, ngoài ra các địa phương chủ động tổ chức các hoạt động vệ sinh nguồn nước, thau rửa làm sạch các bể chức nước, giếng nước và hệ thống cấp nước sạch nông thôn, kiểm tra phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại các khu vực chuồng trại, chăn nuôi gia súc,.... để nâng cao ý thức của cán bộ, nhân dân và về bảo vệ tài nguyên nước, phòng ngừa ô nhiễm nguồn nước.
- Các sở, ban, ngành của tỉnh và 5/9 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn toàn tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Tập trung tryền tải các thông tin, thực hiện các hoạt động theo chủ đề của Ngày nước thế giới năm 2024.
- Theo thống kê báo cáo của các đơn vị, địa phương, trên toàn tỉnh đã thực hiện được tổng số 186 sự kiện, thu hút được 735 đơn vị, trên 123.000 lượt người tham gia, thực hiện bảo dưỡng, vệ sinh 4.499 công trình cấp nước giếng, bể, lu chứa nước. Tổng diện tích được vệ sinh là hơn 2 triệu m2, hơn 870.000 m cống rãnh được khơi thông, hơn 422.000 cây xanh được trồng mới, hơn 3.000 ha cây xanh được chăm sóc. Thu gom và xử lý tổng số 1350 tấn rác thải. Số băng khẩu hiệu áp phích tuyên truyền: 600 cái, số lượng các tin, bài được đăng trên các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng, các kênh thông tin nội bộ ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh là 267 tin, bài.

- Kết quả tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024, toàn tỉnh Lào Cai đã tiết giảm công suất điện là 9,67MW, tiết kiệm được sản lượng điện là 9.680 kWh điện sau 1 giờ thực hiện tắt điện và các thiết bị không cần thiết từ 20:30 đến 21:30 ngày 25/3/2024.

- Hoạt động nổi bật: Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch ”Giờ Trái đất về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024” tại thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai do Sở Công thương chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bảo Thắng và các đơn vị sản xuất công nghiệp trong khu công nghiệp Tằng Loỏng.

/upload/files/d7b02ae1-553b-453d-b968-51ad93848326-signed.pdf

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: