Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2024

Đăng ngày: 07-06-2024 | Lượt xem: 540
Thực hiện văn bản số 3214/BTNMT-BHĐVN-TTTT ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Bộ Tài nguyên Môi trường về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2024, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

Về chủ đề năm 2024

Chủ đề của Ngày Đại dương thế giới năm 2024 (ngày 08 tháng 6 hàng năm) được Liên hợp quốc lựa chọn là “Hiểu biết sâu sắc hơn về đại dương” (Awaken new depths) kêu gọi các quốc gia và tổ chức cùng khám phá, đánh thức những hiểu biết về đại dương; cùng nỗ lực thay đổi để bảo vệ đại dương, vì một đại dương bền vững.

Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6 hàng năm là dịp để Việt Nam khẳng định tiềm lực và quyết tâm phát triển bền vững các ngành kinh tế biển, đồng thời bảo vệ tài nguyên và môi trường và chủ quyền quốc gia trên biển. Gắn với chủ đề Ngày Đại dương thế giới năm 2024, thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định chủ đề trọng tâm của Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2024 là “Quản lý, sử dụng bền vững không gian biển”.

Tập trung tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; tài nguyên và môi trường biển, đảo; mục tiêu phân bổ, quản lý hiệu quả, giảm thiểu các mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng không gian biển nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế biển, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo tồn biển, phát triển khoa học và công nghệ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc tế hiệu quả, từng bước xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giầu từ biển.

Từ nay đến hết tháng 6 năm 2024 đồng loạt tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2024 trên phạm vi cả nước.

/upload/files/bien-va-hai-dao-ngay-dai-duong-tg-2024-signed.pdf

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: