Kế hoạch thực hiện giữa Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Cục Thủy văn và Tài nguyên nước tỉnh Vân Nam và Cục Thủy văn, Khu tự trị Dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

Đăng ngày: 05-06-2024 | Lượt xem: 456
Quyết định Về việc ký các Kế hoạch thực hiện giữa Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Cục Thủy văn và Tài nguyên nước tỉnh Vân Nam và Cục Thủy văn, Khu tự trị Dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc về trao đổi thông tin thủy văn mùa lũ.

Kế hoạch thực hiện giữa Tổng cục Khí tượng Thủy văn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cục Thủy văn, Khu tự trị Dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc Việt Nam cung cấp cho Trung Quốc thông tin thủy văn mùa lũ.

(Tên tiếng Anh: Implementation Plan between Viet Nam Meteorological and Hydrological Administration, the Socialist Republic of Viet Nam and the Center of Hydrology, Guangxi Zhuang Autonomous Region, the People’s Republic of China upon Exchange of Hydrological Information in Flood Season by Viet Nam to China)

+ Kế hoạch thực hiện giữa Tổng cục Khí tượng Thủy văn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cục Thủy văn và Tài nguyên nước, tỉnh Vân Nam, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc Trung Quốc cung cấp cho Việt Nam thông tin thủy văn mùa lũ.

(Tên tiếng Anh: Implementation Plan between Viet Nam Meteorological and Hydrological Administration, the Socialist Republic of Viet Nam and the Bureau of Hydrology and Water Resources, Yunnan Province, the People’s Republic of China upon Exchange of Hydrological Information in Flood Season by China to Viet Nam)

Người đại diện ký Kế hoạch thực hiện

- Phía Việt Nam: đại diện Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn

- Phía Trung Quốc:

+ Đại diện Lãnh đạo Cục Thủy văn, Khu tự trị Dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây

+ Đại diện Lãnh đạo Cục Thủy văn và Tài nguyên nước, tỉnh Vân Nam

3. Đăng tải Kế hoạch thực hiện Kế hoạch thực hiện được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của các bên.

/upload/files/866-qd-btnmt-signed(1).pdf

/upload/files/ip-viet-nam-to-china-31-05-24.pdf

/upload/files/ip-china-to-viet-nam-31-05-24-09-40.pdf

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: