Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Báo cáo về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024

Đăng ngày: 25-04-2024 | Lượt xem: 262
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1221/BTNMT-TTTT ngày 28/2/2024 và UBND tỉnh tại Công văn số 1443/UBND-KT ngày 03/3/2024 về hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3/2024, Ngày Khí tượng thế giới 23/3/2024 và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.
  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: